متن کامل خبر


 
ارائه گزارش اجرای ارزیابی عملکرد دانشکده ها

خلاصه خبر: هفتادوسومین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشگاه نوزدهم اسفند ماه در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.

دراین جلسه موضوع ارزیابی عملکرد دانشکده ها در سال تحصیلی 97-1396 و موضوعات مرتبط با طرح تحول راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه دکتر نهاوندی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به ارایه گزارشی از اجرای ارزیابی عملکرد دانشکده ها در سال تحصیلی 97-96 پرداخت.
دکتر احمدی رییس دانشگاه نیز با اشاره به روند اجرای ارزیابی عملکرد دانشکده ها طی چند ساله گذشته بر تعمیق مدل های ارزیابی عملکرد دانشکده ها تاکید کرد.
وی همچنین آگاهی بدنه هر دانشکده از نتایج ارزیابی عملکرد خود را موجب تقویت روحیه همبستگی در تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط نیازمند بهبود دانست.

22 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 484