معرفی

دانشگاه تربیت مدرس در سال 1363 تاسیس شد. هدف اصلی ایجاد این دانشگاه، این بود تا شرایط و فرصتی را ایجاد کند تا اعضاء هیئت علمی سایر دانشگاهها بتوانند مهارتهای آموزشی و پژوهشی خود را افزایش دهند. بعلاوه اینکه این دانشگاه جامع تحصیلات تکمیلی برای اولین بار توانست با برنامه ریزیهای آموزشی و ایجاد دوره ها نیروهای متخصص سایر دانشگاهها را در کشور تامین نماید. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

مشاهده فهرست کامل آزمایشگاه‌ها...

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

 • آزمایشگاه عمومی
 • آزمایشگاه استريليزاسيون
 • آزمايشگاه
 • آزمایشگاه پالس فیلد ژل الکتروفورز
 • آزمایشگاه پی سی ار
 • آزمایشگاه الكتروفورز
 • آزمایشگاه هليكوباكتر
 • آزمایشگاه كشت سلول
 • آزمایشگاه عوامل شیمیایی
 • آزمایشگاه عوامل فیزیکی
 • آزمایشگاه تهویه
 • آزمایشگاه سم شناسی
 • آزمایشگاه آلودگی هوا
 • آزمایشگاه خون‌شناسی
 • آزمایشگاه عمومی 1
 • آزمایشگاه عمومی 2
 • آزمایشگاه عمومی 3
 • آزمایشگاه دستگاهها
 • آزمایشگاه فتومیکروسکوپ
 • آزمایشگاه جراحی و نمونه برداری

دوره‌های تحصیلی

Shape