متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم شراره ضیغمی محمدی ، گروه پرستاری

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم شراره ضیغمی محمدی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد- راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر محمد خانی
  • دانشیار مشاور : استاد محترم سرکار خانم دکتر زهره ونکی
  • استادیار ناظر داخلی : استاد محترم سرکار خانم دکتر ربابه معماریان
  • دانشیار ناظر داخلی : استاد محترم سرکار خانم منیره انوشه
  • دانشیار داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر مریم رسولی
  • دانشیار ،داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم منصوره فراهانی
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر عباس عبادی
  • مکان: دانسکده علوم پزشکی ساختمان شماره یک قدیم طبقه همکف سالن سمینار
  • تاریخ: سه شنبه 97/12/21
  • ساعت: 15-17
18 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 292