متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم فاطمه السادات سید نعمت اله روشن ، گروه پرستاری

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم فاطمه السادات سید نعمت اله روشن بر دانشجوی مقطع دکتری رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد- راهنما: استاد محترم سرکار خانم دکتر فاطمه الحانی
  • دانشیار مشاور : استاد محترم جناب آقای دکتر آرمین زارعیان
  • استاد مشاور : استاد محترم جناب آقای دکتر انوشیران کاظم نژاد
  • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر عیسی محمدی
  • استادیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم سرکار خانم دکتر افسانه صدوقی اصل
  • دانشیار ،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر فروزان آتش زاده
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر عباس عبادی
  • مکان: دانسکده علوم پزشکی ساختمان شماره پنج طبقه چهار سالن سمینار
  • تاریخ: دوشنبه 97/12/13
  • ساعت: 15-17
18 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 312