متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:آقای اسفندیار عزیزی ، گروه ایمنی شناسی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای اسفندیار عزیزی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ایمنی شناسی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتراحمد زواران حسینی
  • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر علی اکبر پورفتح اله
  • دانشیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی فروزنده مقدم
  • استادیار مشاور: استاد محترم سرکار خانم دکتر سارا صعودی
  • استاد داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر زهرا پورپاک
  • استاد داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر طوبی غضنفری
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر زهیر صراف
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک (جدید)طبقه هفتم سالن سمینار
  • تاریخ: یکشنبه 97/08/27
  • ساعت: 8-10
23 آبان 1397 / تعداد نمایش : 121