متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:خانم منصوره عجمی ، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم منصوره عجمی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

 • استادیار راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر امیر آتشی
 • استاد-مشاور : استاد محترم جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی
 • دانشیار مشاور: استاد محترم جناب آقای دکتر سعید آبرون
 • دانشیار ناظر داخلی : استاد محترم جناب آقای دکتر سعید کاویانی
 • استادیار ناظر داخلی : استاد محترم جناب آقای دکتر عادل غیاث
 • استادیار-ناظر و نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم سرکار خانم مینا صوفی زمرد
 • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر یوسف مرتضوی
 • استادیار داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر سعید شهرابی
 • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک قدیم -طبقه همفک سالن سمینار
 • تاریخ: چهارشنبه 97/12/22
 • ساعت: 10-12
20 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 332