• فیزیولوژی
  مدیر گروه
  دکتر حسین عزیزی

آمار و اطلاعات

تاریخچه

گروه فیزیولوژی، از سال 1361، در دانشکدۀ علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس شروع به‌کار کرد، ابتدا در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفت، سپس برای اولین بار در سطح کشور، دورۀ دکترای فیزیولوژی را با هدف آموزش نیروی کارآمد، متخصص و حرفه‌ای در آموزش و پژوهش فیزیولوژی راه‌اندازی کرد و این افتخار را دارد که اولین PhD فیزیولوژی در کشور، فارغ‌التحصیل این گروه است. این گروه از بدو تأسیس روندی رو به رشد داشته و در حال حاضر از گروه‌های علمی برتر در زمینۀ آموزش و پژوهش فیزیولوژی در کشور است.

رسالت گروه

رسالت اصلی گروه فیزیولوژی، آموزش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد است که بتوانند با تکیه بر دانسته‌ها و آموخته های خود، مسئولیت آموزش این علم در دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی کشور را به خوبی انجام دهند.
با آشنایی به اصول و بنیان‌های تحقیقات و پژوهش بتوانند بر اساس نیاز جامعه گام‌های مؤثری بردارند، همزمان به گسترش مرزهای دانش کمک کنند و در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری مشارکت کنند.
گروه فیزیولوژی علاوه بر فعالیت‌های خود در سطح دانشگاه، همواره به فعالیت‌های ملی و بین‌المللی نیز نگاهی جدی و کارآمد دارد.

فعالیت‌های اعضای گروه

اعضای هیئت‌ علمی و دانشجویان گروه همواره برای ارائۀ طرح‌های نوین و نوآورانه در راستای پیشرفت و توسعۀ علم فیزیولوژی و در راستای تولید علم و فعالیت‌های پژوهشی تلاش زیادی انجام می‌دهند.
اعضای گروه، با راه‌اندازی کارگاه‌های نظری و عملی و برپایی کنگره‌ها و سمینارهای ملی و بین‌المللی در پیشبرد علم فیزیولوژی سعی می‌کنند.
علاوه بر جذب دانشجویان ایرانی، دانشجویان خارجی را نیز می‌پذیرند.
در انجمن‌های علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی، علوم اعصاب، درد، یاخته‌های بنیادی و سایر انجمن‌های مرتبط با این رشته و هیئت مدیرۀ این انجمن‌ها عضو هستند.
در راه‌اندازی مجلات علمی- پژوهشی مشارکت دارند.
با بورد فیزیولوژی همکاری نزدیک دارند.
در کنار فعالیت های آموزشی و پژوهشی، فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی برای افزایش روحیۀ دانشجویان و ایجاد جوی صمیمی بین تمام اعضا و دانشجویان نیز از اولویت‌های این گروه است.
گروه همکاری‌های بین‌المللی نیز با برخی مراکز تحقیقاتی خارج از کشور به‌ویژه در کشورهای ژاپن، ایتالیا، سوییس، کانادا، چین، هلند و روسیه دارد.

محورهای پژوهشی گروه

فعالیت های پژوهشی گروه شامل:

 • فیزلوژی اعصاب
 • سیستم تنفس و قلب و گردش خون
 • درد
 • اعتیاد
 • بیماری‌های نورودژنراتیو
 • ؛ صرع
 • شکل‌پذیری سیناپسی
 • حافظه و یادگیری
 • ارتباطات سیستم تنفسی و مغزی و تجزیه و تحلیل EEG

فعالیت آموزشی اعضای گروه

نام مدرس

نام درس

دوره

دکتر محمد جوان

مباحث جديد پيشرفته در فیزیولوژی سلول

دکتری

مباحث جديد پيشرفته در اعصاب و حواس ویژه

بیولوژی سلولی- مولکولی

فیزیولوژی سلول

کارشناسی ارشد

بیولوژی مولکولی

دکتر محمدرضا رئوفی

مباحث جديد و پيشرفته در فیزیولوژی قلب و گردش خون

دکتری

پاتوفیزیولوژی اعصاب

پاتوفیزیولوژی اعصاب

مباحث جديد و پيشرفته در فیزیولوژی تنفس

فیزیولوژی قلب و گردش خون

کارشناسی ارشد

موضوعات خاص در فیزیولوژی

فیزیولوژی تنفس

دکتر سعید سمنانیان

مباحث جديد پيشرفته در فیزیولوژی سلول

دکتری

مباحث جديد پيشرفته در اعصاب و حواس ویژه

فیزیولوژی کاربردی

پاتوفیزیولوژی اعصاب

روش‌های فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی اعصاب

دکتر امیر شجاعی

پاتوفیزیولوژی اعصاب

دکتری

مباحث جديد پيشرفته در فیزیولوژی غدد درون‌ریز و متابولیسم

دکتر حسین عزیزی

مباحث جديد پيشرفته در فیزیولوژی غدد درون‌ریز و متابولیسم

دکتری

مباحث جديد پيشرفته در اعصاب و حواس ویژه

فیزیولوژی سلول

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی قلب و گردش خون

فیزیولوژی کلیه و مایعات

فیزیولوژی گوارش

فیزیولوژی اعصاب

دکتر یعقوب فتح­الهی

مباحث جديد پيشرفته در اعصاب و حواس ویژه

دکتری

مباحث جديد و پيشرفته در فیزیولوژی قلب و گردش خون

فیزیولوژی کاربردی

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی اعصاب

دکتر سیدجواد میرنجفی­زاده

مباحث جديد پيشرفته در فیزیولوژی سلول

دکتری

مباحث جديد پيشرفته در اعصاب و حواس ویژه

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی غدد درون‌ریز