• انگل‌شناسی
  مدیر گروه
  دکتر مریم کمالی

آمار و اطلاعات

تاریخچه

گروه انگل‌شناسی، در سال 1361 و همزمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس، در دانشکدۀ علوم پزشکی شروع به‌کار کرد و مسئولیت آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد را برعهده داشت. این گروه، در سال 1367، آموزش دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی انگل‌شناسی با هدف آموزش نیروی کارآمد، متخصص و حرفه‌ای در عرصۀ آموزش و پژوهش و تأمین هیئت‌علمی برای سایر دانشگاه‌های کشور را آغاز کرد. علاوه براین تاکنون چند دانشجوی پسادکترای انگل‌شناسی نیز در این گروه پذیرفته شده‌اند. این گروه، در راستای تعامل پویا با مراکز علمی بین‌المللی، مسئولیت تربیت، آموزش و کارآموزی برخی دانشجویان انگل‌شناسی کشور افغانستان و عراق را در دو مقطع دکترا و کارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی برعهده داشته و برای گذراندن فرصت مطالعاتی، استادانی از کشور عراق را پذیرفته است.
در سال 1365 ،گروه حشره‌شناسی پزشكی، با توجه به‌ نقش مهم حشرات (به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در انتقال بیماری‌ها به‌خصوص بیماری‌های انگلی)، لزوم مبارزه با آن‌ها و نیاز جامعه به تربیت افرادی لایق، متعهد و متخصص، تأسیس شد و اقدام به پذیرش دانشجو کرد. سپس در سال 1380، با ادغام در گروه انگل‌شناسی و مدیریت واحد، اهداف آموزشی و پژوهشی را دنبال کرده است.

رسالت گروه
 • تربیت اعضای هیئت‌علمی متخصص و متعهد، محققان مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی در رشتۀ انگل‌شناسی و حشره‌شناسی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی
 • کمک به توسعه و گسترش تحصیلات عالی
 • مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری با تأکید برمبانی اسلامی
 • کاربردی کردن دستاوردهای علمی-پژوهشی
 • اشاعۀ فضایل اخلاقی و روحیۀ ایثار در راستای ارزش‌ها و آرمان‌های ایران اسلامی
فعالیت‌های اعضای گروه

اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان گروه، با ارائۀ طرح‌های نوین و نوآورانه در راستای پیشرفت و توسعۀ علم انگل‌شناسی و حشره‌شناسی کشور، پیشرو و سرآمد در تولید علم و فعالیت‌های پژوهشی محسوب می‌شوند؛ به‌علاوه، فعالیت‌‌های دیگر این گروه عبارت‌اند از: مشارکت در طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی تخصصی انگل‌شناسی و حشره‌شناسی در مقاطع مختلف؛ فعالیت در انجمن‌های علمی انگل‌شناسی وحشره‌شناسی ایران؛ برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های تخصصی در انگل‌شناسی و حشره‌شناسی؛ داوری علمی مقالات و عضویت در شورای سردبیری؛ برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و کنگره‌های مرتبط با انگل‌شناسی و حشره‌شناسی؛ عضویت رسمی اعضای گروه در کمیته‌ها و شوراها و گروه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی‌های کلان انگل‌شناسی و حشره‌شناسی، از جمله بورد تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

محورهای پژوهشی گروه

مهم‌ترین محورهای پژوهشی گروه به شرح زیر است:

 • طراحی و ساخت واکسن‌های نوین ضدانگلی
 • مطالعات مولکولار اپیدمیولوژی انگل‌ها و ناقلین بندپای شایع در کشور
 • مطالعه و ارزیابی داروها و ترکیبات نوین ضد انگلی و ضد بندپایان
 • بررسی انگل‌های فرصت‌طلب، نوپدید و نوظهور از جهت مولکولار اپیدمیولوژی
 • بررسی مکانیزم اثر داروها در عفونت‌های انگلی
 • بررسی و ارزیابی ترکیبات شیمیایی و داروهای گیاهی نوین ضدانگلی
 • شناسایی مولکولی و مطالعات تاکسونومیک انگل‌ها
 • تاریخچۀ تکاملی ناقلین مالاریا با استفاده از روش‌های سیتوژنیک
 • اپیدمیولوژی و مراقبت مولکولی بیماری‌های منتقله، پاتولوژی و کنترل بیولوژیکی بندپایان مهم پزشکی در چهارچوب مبارزه تلفیقی با ناقلین