• بهداشت حرفه‌ای
  مدیر گروه
  دکتر حسن اصیلیان مهابادی

آمار و اطلاعات

تاریخچه

گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، در سال 1362 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد، فعالیت خود را شروع کرد. در سال 1376، اولین مقطع دکترای مهندسی بهداشت حرفه‌ای در این دانشگاه راه‌اندازی شد. در حال حاضر، 19 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 16 دانشجو در مقطع دکترا تحصیل می‌کنند.

رسالت گروه

رسالت گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، تربیت دانش‌آموختگانی است که با برخورداری از توانایی‌های آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و محلی، عوامل مخاطره‌آمیز محیط‌های شغلی را پیش‌بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل کنند و با به‌کارگیری آخرین فنون مدیریت‌های علمی، سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، نیروی کار را به بالاترین سطح ممکن افزایش دهند. این دانش‌آموختگان قادر خواهند بود نسبت به پیشگیری از بروز آسیب‌های ناشی از شغل چاره اندیشیده و با به‌کارگیری شاغلین در شغل‌های متناسب با قابلیت‌های جسمی و روانی، بهره‌وری و اثربخشی آنان را ارتقا بخشند.

فعالیت‌های اعضای گروه
 • آموزش دانشجویان و محققان
 • طراحی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با هدف توسعۀ دانش تخصصی
 • انتشار تولیدات علمی و مقالات
 • طراحی و اجرای طرح‌های نوآورانه در حوزه‌های تخصصی گروه
 • ارائۀ خدمات آزمایشگاهی با کیفیت خوب
محورهای پژوهشی گروه
 • عوامل فیزیکی (صدا، پرتو، ارتعاش و روشنایی)
 • عوامل شیمیایی
 • آلاینده‌های هوا
 • تهویۀ هوا
 • ایمنی-بهداشت-محیط زیست HSD
 • ایمنی صنعتی
 • سم‌شناسی شغلی و کاربردی