تاریخچه

گروه آموزش پرستاری، در سال 1361، همزمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس، در دانشکدۀ علوم پزشکی شروع به‌کار کرد. این گروه، از ابتدا مسئولیت آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد در 5 گرایش؛ پرستاری داخلی- جراحی، پرستاری کودکان، روان‌پرستاری، مدیریت پرستاری و پرستاری بهداشت جامعه را بر عهده داشت. در سال 1375، آموزش دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی و در سال 1389، رشتۀ پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد با جذب دانشجو آغاز شد. این گروه، در راستای توسعۀ فعالیت‌های بین‌المللی، مسئولیت تربیت و آموزش دانشجویان پرستاری از کشورهای عراق و سوریه را در دو مقطع (PhD) و کارشناسی ارشد پرستاری برعهده دارد

رسالت گروه

ارتقاء حرفه پرستاری از راه آموزش و تربیت پرستاران متخصص بالینی، آموزشی و پژوهشی 

افق

نیل به تعالی در آموزش، پژوهش و کمک به توسعه حرفه ای با رویکرد جامع در سطح ملی و بین اللملی

فعالیت‌های اعضای گروه

اعضای هیئت‌ علمی و دانشجویان گروه با ارائۀ طرح‌های نوین و نوآورانه در راستای پیشرفت و توسعۀ علم پرستاری و مدل‌پردازی در پرستاری کشور، پیشرو و سرآمد در تولید علم و فعالیت‌های پژوهشی حرفۀ پرستاری محسوب می‌شوند. علاوه بر آموزش و پژوهش، سایر فعالیت‌های گروه، عبارت اند از:

 • مشارکت در طراحی و ارزشیابی و بازنگری برنامه‌های درسی تخصصی پرستاری در مقاطع مختلف
 • مشارکت در تأسیس و فعالیت در انجمن‌های علمی پرستاری ایران و سایر رشته‌های وابسته
 • برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های تخصصی در پرستاری ازجمله: مدیریت پرستاری، تحقیقات کیفی، ابعاد مختلف پرستاری بالینی و آموزش بهداشت برای جامعه پرستاری بالینی و آموزشی، تدوین و ساماندهی علم پرستاری از طریق مشارکت در راه‌اندازی مجلات علمی- پژوهشی، داوری علمی مقالات و عضویت در شورای سردبیری، برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و کنگره‌های مرتبط با پرستاری، عضویت رسمی اعضای گروه در کمیته‌ها، شوراها و گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی‌های کلان پرستاری (معاونت‌ پرستاری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی).
محورهای پژوهشی گروه

مهم‌ترین محورهای پژوهشی گروه شامل:

 • Women s Health Promotion _ارتقای سلامت زنان
 • Nursing services promotion _ارتقای خدمات پرستاری
 • استراتژی‌های آموزش و یادگیری پرستاری
 • (outpatient care/ chronic care) مراقبت در بیماران مزمن و سرپایی -
 • ساخت و روان‌سنجی ابزار
 • تئوری و مدل‌پردازی، توسعۀ مفهوم
 • توسعۀ مشارکت و کل‌نگری در مراقبت پرستاری
 • سنجش کیفیت مراقبت در بیماری‌های مزمن
 • ارتباطات سازمانی - ارتباطات انسانی
 • (patient education in Adult)_ آموزش بیمار بزرگسالان در پرستاری
 • ارتقای برنامۀ آموزش پرستاری (تحقیق عملکردی) و صلاحیت مربیان پرستاری
 • توسعۀ سیستم‌های ارائۀ مراقبت پرستاری
 • مراقبت مبتنی بر ارتقای سطح سلامت حرفه‌ای سبک زندگی و کیفیت زندگی
 • طراحی ابزارهای پایش بیماری و مداخلات سلامت‌محور طراحی الگوهای کاربردی بومی
 • ارتقای کیفیت زندگی مددج در بیماری‌های مزمن
 • اخلاق پرستاری
 • مدیریت پرستاری
اطلاعات تکمیلی گروه