• قارچ‌شناسی
  مدیر گروه
  دکتر شهلا رودبارمحمدی

آمار و اطلاعات

تاریخچه

گروه قارچ‌شناسی، در سال ۱۳۶۲ و پس از تأسیس دانشکدۀ علوم پزشکی دانشگاه تربیت‌مدرس فعالیت خود را با پذیرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد آغاز کرد. در سال ۱۳۶۷، اولین پذیرش دورۀ دکتری قارچ شناسی پزشکی در این دانشگاه راه‌اندازی شد. در حال حاضر این گروه در دو مقطع كارشناسی‌ارشد و دكتری دانشجو می‌پذیرد و با بهره‌گیری از تجربیات علمی، پژوهشی و عملی استادان و امكانات آزمایشگاهی موجود، در زمینه‌های مختلف تشخیص مولکولی و ارزیابی حسایت و مقاومت دارويی عوامل قارچي بيماريزا، غربالگری ترکیبات ضد قارچی جدید از منابع طبیعی شامل گیاهان و میکروارگانیسم‌ها، شناسایی و تعیین ساختار متابولیت های اولیه و ثانویه قارچی با فعالیت بیولوژیک جدید، بررسی فاکتورهای دخیل در ویرولانس عوامل قارچی بیماریزا و بیوفیلم، شناسایی عوامل قارچی مولد سم و ارزیابی تولید انواع مایکوتوکسین در آنها و غیره فعالیت می‌کند.

رسالت گروه

رسالت گروه، تربیت محققین مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و نیروی انسانی متخصص جهت رفع نیازهای جامعه در عرصه های آموزشی، پژوهشی، تشخیصی، اجرایی، تولید و گسترش دانش و فناوریهای محصول محور با بهترین كیفیت علمی و عملی جهت توسعه و ارتقای سطح سلامت جامعه و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و خسارت های ناشی از آن و ارائۀ خدمات مناسب به جامعه استوار است.

فعالیت‌های اعضای گروه
 • مشارکت در طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی تخصصی قارچ‌شناسی پزشکی در مقاطع مختلف
 • مشارکت در تأسیس و فعالیت در انجمن‌های علمی قارچ‌شناسی پزشکی و سایر رشته‌های وابسته
 • برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های تخصصی (نظیر تکنیک های ارزیابی حساسیت دارویی و ترکیبات ضد قارچی، بکارگیری نرم افزار MEGA جهت انالیز اطلاعات ژنتیکی عوامل قارچی، ...)
 • ارائۀ خدمات آزمایشگاهی و پروتکل های نگهداری قارچها در آزمایشگاه و تشخیص عفونتهای قارچی
 • عضویت در شورای سردبیری و داوری علمی مقالات در مجلات بین المللی معتبر 
 • مشارکت در برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و کنگره‌های مرتبط با ژنتیک پزشکی
 • عضویت رسمی اعضای گروه در کمیته‌ها و انجمن های علمی معتبر 
 • انتشار مقالات علمی و کتب در مجلات و انتشارات بین المللی معتبر
محورهای پژوهشی گروه

مهم‌ترین محورهای پژوهشی اعضای گروه عبارت‌اند از:

 • تشخیص مولکولی و تنوع ژنتیکی عوامل قارچی بیماریزا
 • ارزیابی حسایت و مقاومت دارويي عوامل قارچی بيماريزا با استفاده از تکنیک های استاندارد
 • بكارگيری فناوری نانو در تهيه تركيبات ضد قارچی از منابع طبيعی
 • بررسی فاکتورهای دخیل در ویرولانس عوامل قارچی بیماریزا در سطح ملکولی
 • بررسی ملكولی پراكندگی عوامل قارچی مولد سم و ارزیابی تولید انواع مایکوتوکسین در انها
 • بكارگيری نانوبيوسنسورها جهت رديابی و تشخيص عفونت هاي قارچی مهاجم
 • بررسی تاثیر بیماریهای قارچی بر روی فاکتورهای دخیل در ایمنی میزبان