• مامایی
  مدیر گروه
  دکتر نجمه تهرانیان

آمار و اطلاعات

تاریخچه

گروه مامایی و بهداشت باروری، از سال 1364، در دانشکدۀ علوم پزشکی شروع به کار کرده و مسئولیت آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد در دو حیطۀ آموزش مامایی و بهداشت باروری را برعهده داشته است.
در سال 1389، آموزش دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی بهداشت باروری(PhD) آغاز شد. این گروه در راستای تعامل پویا با مراکز علمی بین‌المللی، مسئولیت تربیت و آموزش دانشجویان مامایی کشور افغانستان را در دو مقطع دکترای بهداشت باروری(PhD) و کارشناسی‌ارشد مامایی برعهده دارد.

رسالت گروه
 • تربیت نیروی متعهد و ماهر طبق استانداردهای آموزشی، به‌منظور ارائۀ خدمات تخصصی در زمینه‌های بهداشتی درمانی – آموزشی و پژوهشی
 • تربیت دانش‌آموختگان برای تأمین و تکمیل کادر علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور در رشتۀ بهداشت باروری
 • تأمین و تکمیل نیروهای متخصص و متعهد برای برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزشیابی بهداشت باروری
 •  انجام تحقیقات و دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی در زمینۀ بهداشت باروری و مامایی در سطح بین‌المللی
فعالیت‌های اعضای گروه

دانش‌آموختگان در این گروه می‌توانند طبق سرفصل به ارائۀ خدمات زیر مبادرت ورزند:

 • ارائه خدمات تخصصی مامایی در بیمارستان ها و خصوصاً بلوک های زایمان در راستای سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
 • ارائه خدمات بهداشت باروری (بهداشتی، آموزشی، مراقبتی)
 • پژوهش و آموزش در حیطۀ مامایی و بهداشت باروری مراکز آموزشی و پژوهشی _ برنامه‌ریزی و مدیریت در حیطۀ مامایی و بهداشت باروری در مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی و پژوهشی
 • استراتژی‌های کلی آموزش در سطح کشور

سایر فعالیت‌های گروه، برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های مامایی در سطح دانشگاهی است، ازجمله:

 • کارگاه زایمان فیزیولوژیک
 • کارگاه طب سنتی در مامایی
 • برگزاری سلسه جلسات در حیطه جمعیت و فرزندآوری با همکاری مشاور امور بانوان و خانواده ریاست محترم دانشگاه
 • فعالیت انجمن علمی دانشجویی مامایی و برگزاری کارگاه‌های مربوطه در حوزه نیازهای آموزشی دانشجویان (کارگاه مقاله نویسی، اندنوت، روش های سرچ...)
محورهای پژوهشی گروه
 • ابعاد مختلف سلامت باروری برای زنان در سنین باروری
 • اختلالات مادری و جنینی در بارداری
 • آندوکرینولوژی سیستم باروری
 • آلودگی‌های محیط و سلامت باروری
 • ارتباط تغییرات هورمونال و نوع زایمان (سزارین، واژینال)
 • ارتباط تغییرات هورمونال با افسردگی
 • حیطه‌های مختلف بهداشت باروری
 • ابعاد حقوقی و عدالت جنینی در جوامع اسلامی و ایران
 • ناباروری
 • مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت زنان
 • آندومتریوز PCO
اطلاعات تکمیلی گروه