• ایمنی‌شناسی
  مدیر گروه
  دکتر سارا صعودی

آمار و اطلاعات

تاریخچه

امروزه علم ايمونولوژي پزشکی با شاخه هاي گسترده، در زمينه هاي گوناگون علوم پزشكي و باليني دخالت داشته و يافته هاي آن به پيشگيري، تشخيص و درمان بسياري از بيماري ها كمك مي نمايد. سابقه علم ایمونولوژی پزشکی به تجربيات دوران باستان در پيشگيري از برخي بيماري هاي عفوني در افراد سالم و ايجاد مصونيت بر مي گردد. دانشمندان بزرگي همچون رازي و ابن سينا از پيشگامان معرفي جنبه هايي از اين علم به عالم بشريت بوده و ادوارد جنر و لويي پاستور به عنوان پيشگامان ايمني شناسي نوين به شمار مي آيند.
با فاصله اندکی از تاسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال 1361 ، گروه ایمونولوژی پزشکی نیز در سال 1363 با پذیرش 3 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت خود را آغاز کرد ومتعافب آن در سال 1367 نیز با پذیرش 3 دانشجو در مقطع دکتری به این فعالیت ادامه داد. در طی این سالها با فارغ التحصیل نمودن تعداد بسیاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، در رشته ایمونولوژِی پزشکی نقش موثری داشته است و در حال حاضر دانش آموختگان این گروه در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و حتی در عرصه های بین المللی در حال ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی هستند. در حال حاضر گروه دارای 23 دانشجو در مقطع دکتری و 23 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد است.

رسالت گروه

تربیت اعضای هیات علمی و پژوهشگران متخصص و متعهد، محققان مومن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی، آزمایشگاهها، مراکز تحقیقاتی و تولیدی در زمینه های پيشگيري، تشخيص و درمان بسياري از بيماري ها، در راستای نیل به اهداف توسعه و گسترش رشته ایمونولوژی پزشکی به اقتضای نیازهای کشور است.

فعالیت‌های اعضای گروه

این گروه، پیشرو مطالعات تحقیقاتی درزمینه های تومور ایمونولوژی، سلولهای دندریتیک، ایمونولوژی عفونی و سلول‌های بنیادی بوده و سهم بزرگی از پژوهشهای علمی ایران در این زمینه ها متعلق به این گروه است. در حال حاضر گروه ایمونولوژی پزشکی دارای 6 عضو هیئت علمی با زمینه های تخصصی مختلف در مرتبه های استادی (4 عضو)، دانشیاری (1 عضو) ، استادیاری (1عضو) و کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی / آزمایشگاه (1عضو)، کارشناس ارشد بیوشیمی عمومی/ اپراتور دستگاه فلوسایتومتری (1عضو) می باشد که با آموزش و راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نقش خود را در زمینه های مختلف تخصصی ایفاء میکنند. از سال 2014 تا 2018 بیش از 180 مقاله ISI در مجلات معتبر انتشار یافته در زمینه های مختلف، حاصل اهتمام گروه است.

محورهای پژوهشی گروه

مهم ترین محورهای پژوهشی گروه ایمونولوژی پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس شامل:

 • تومور ایمونولوژی
 • ایمونومدولیشن در مصدومین شیمیایی
 • ایمونولوژی تولید مثل
 • سلولهای دندریتیک و پاسخهای ایمنی
 • ایمونولوژی سلولی و مولکولی
 • نوروایمونولوژی
 • ایمونوهماتولوژی و سلولهای بنیادی
 • مطالعات مولکولی و HLA
 • واکسن و نقش سلولهای بنیادی
 • ایمونولوژی عفونی
 • نقش سلولهای بنیادی و سلول درمانی در بیماریهای عفونی
 • تنظیم سیستم ایمنی
 • استفاده از ساختارهای نانوذرات در درمان بیماریها
 • سیستم ایمنی و اعصاب و روان
 • سایتوکاینها در سلامت و بیماری
اطلاعات تکمیلی گروه