• باکتری‌شناسی
  مدیر گروه
  دکتر اشرف محبتی مبارز

آمار و اطلاعات

تاریخچه

در سال 1361، هم‌زمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس، گروه باكتر‌ی‌شناسی نیز در دانشکدۀ علوم پزشکی با آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد شروع به‌کار کرد. این گروه، در سال 1367 جذب دانشجو در مقطع دکترای تخصصی میكروب‌شناسی را با هدف آموزش نیروی کارآمد، متخصص و حرفه‌ای در آموزش و پژوهش و سیاست‌گذاری در رشتۀ میكروب‌شناسی آغاز كرد.

رسالت گروه
 • تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در زمینۀ باکتری‌شناسی پزشکی به‌منظور تربیت اعضای هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
 • تربیت نیروی علمی متخصص و کارآمد برای ادارۀ آزمایشگاه‌های بالینی و تحقیقاتی
 • تربیت متخصص برای اداره و ارائۀ خدمات در شرکت‌های تولیدی و تحقیقاتی
 •  تلاش اعضای هیئت‌علمی گروه باکتری‌شناسی در راستای تعالی دانشگاه و ارتقای رشتۀ باکتری‌شناسی در سطح ملی و بین‌المللی
 • ارائۀ خدمات علمی - پژوهشی در دورۀ تحصیلات تکمیلی با هدف تولید علم و رفع نیازهای کشور
فعالیت‌های اعضای گروه

اعضای هیئت‌‌علمی و دانشجویان گروه، با ارائۀ طرح‌های نوین و نوآورانه در راستای پیشرفت و توسعۀ علم میكروب‌شناسی پزشکی، پیشرو و سرآمد در تولید علم و فعالیت‌های پژوهشی حرفۀ میكروب‌شناسی محسوب می‌شوند. علاوه بر آن، مشارکت در طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی تخصصی میكروب‌شناسی در مقاطع مختلف، مشارکت در تأسیس و فعالیت در انجمن‌های علمی میكروب‌شناسی و سایر رشته‌های مرتبط، برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های تخصصی در میكروب‌شناسی ازجمله: تحقیقات در جنبه‌ها و ابعاد مختلف میكروب‌شناسی پزشكی؛ تدوین و سامان‌دهی علم میكروب‌شناسی از طریق مشارکت در راه‌اندازی مجلات علمی- پژوهشی؛ داوری علمی مقالات؛ برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و کنگره‌های مرتبط با میكروب‌شناسی؛ عضویت رسمی اعضای گروه در کمیته‌ها، شوراها و گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی‌های کلان میكروب‌شناسی از سایر فعالیت‌های اعضای گروه است.

محورهای پژوهشی گروه

مهم‌ترین محور پژوهشی گروه باكتر‌ی‌شناسی به شرح ز‌یر است:

 • مولکولار اپیدمیولوژی بیماری‌های عفونی و مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی
 • ژنوتایپینگ باکتری‌ها
 • نانوفناوری در درمان، تشخیص و پیشگیری بیماری‌های عفونی
 • طراحی واکسن‌های باکتریال
 • استفاده از متابولیک‌های باکتریایی در درمان سرطان

لیست کتب