کمیته تحقیقات دانشجویی


 

bulletتاریخچه

کمیته تحقیقات دانشجویی/انجمن علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در اسفند ماه 1385 ، براساس نامه‌ای ازمعاونت پژوهش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (جناب دکتر ملک افضلی ) برای دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ارسال شده بود، تشکیل یافت. براساس این نامه ریاست محترم دانشکده پزشکی(آقاي دكتر علامه) بنا به پیشنهاد معاونت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی(خانم دكتر موحدين)، یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده (خانم دكتر فاطمه رهبری‌زاده ) را به عنوان سرپرست کمیته/انجمن منصوب کردند و به دنبال آن اولین جلسه مجمع عمومی با فراخوان عمومی از طرف معاونت پژوهشی دانشکده جهت شرکت کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی، برای انتخاب افراد شورای مرکزی تشکیل شد. برطبق آئین‌نامه شورای مرکزی هسته اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای10 عضو می‌باشد که باید در جلسه مجمع عمومی انتخاب شده باشند. از اعضاء کمیته تحقیقات دانشجویی دو نفر به عنوان دبیر کمیته به سرپرست معرفی می‌شوند که یک نفر از طرف سرپرست انتخاب می‌گردد. پس از مراحل فوق کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت خود را از ابتدای سال 86 شروع نمود. در اینجا لازم است که ازحمایت‌های بی دریغ و پیگیری های معاونت محترم پژوهشی سر کار خانم دکتر موحدین قدردانی شود. در حال حاضر کمیته تحقیقات دانشجویی با واحدهای آموزش، پژوهش، روابط عمومی و نشریه در حال فعالیت می‌باشد.

bulletمعرفی

کمیته تحقیقات دانشجویی در زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی به منظور تربیت نیروهای پژوهشگر و خودجوش دانشجویی پایه‌گذاری شده است . در اغلب دانشگاه‌ها دانشجویان قبل از مراحل تحصیلات تکمیلی با اصول اولیه پژوهش آشنا نیستند، اما از آن سو عطش پژوهش،آزمون، یافتن پاسخ سوالات علمی و تجربه کردن پژوهش‌های علمی، در آنها شعله‌ور است و واحدهای اموزشی نمی‌تواند پاسخگوی این همه انرژی و نیروی خلاق باشد، مؤسسین این کمیته‌ها، به فکر تأسیس اين نهاد پژوهشی دانشجویی افتادند. در مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به اینکه دانشجو یک محقق و پژوهشگر تربیت می‌شود و نیز در طی انجام پایان‌نامه در حال انجام یك پژوهش می‌باشد، ضرورت فوق صادق نیست، ولی با توجه به اینکه در اغلب رشته‌های تحصیلات تکمیلی توان بالقوه دانشجویان بسیار بیشتر از انجام یک تحقیق در قالب پایان‌نامه آنهاست و یا گاهأ افرادی در مقاطع بالاتر در حدی تجربه و توانایی علمی و پژوهشی دارند که قابلیت انتقال تجربه و یا حتی پیاده کردن آن ایده را در سطح رسیدن به محصول دارند، که این محصول می‌تواند از شکل نوشتن و ترجمه یک کتاب تا حتی تولید یک محصول قابل عرضه به بازار را شامل شود، لذا بسیار ضروری به نظر می‌رسد که با حمایت از ارگان‌های دانشجویی همچون کمیته تحقیقات دانشجویی در ابعاد مختلف مادی و معنوی بتوان این نیروهای سرگردان ولی پرتلاش، راکد ولی بالقوه توانا را هدایت نمود و بارور نمود.

bulletهدف

هدايت و راهبری ايده های تحقيقاتی دانشجويان

bulletشرح وظايف

  • ارائه و پيگيری طرح های پژوهشی
  • تشکيل گروه های فعال تحقيقاتی

bulletفرم‌ها


bulletخدمات

1- روابط عمومی و امور بين‌الملل

مسئول: سعید خلیلی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی پزشکی)
معرفی اعضا: سعید خلیلی ( دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی پزشکی)، زهراسادات هاشمی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی پزشکی)، حامد کاظمی ( دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی پزشکی)
شرح وظايف: مسئولیت برنامه‌ریزی‌ها ، تداركات و هماهنگی ، هماهنگی‌ها و امور اجرائی برگزاری جلسات و مراسم‌های خاص چون هفته پژوهش، جشن ورودی دانشجویان، اعیاد و مناسبت‌های ویژه ، توزیع و نصب فراخوان كارگاه‌ها و انعكاس آن به سطوح بالاتر ، معرفی هرچه بیشتر كمیته به دانشجویان و ایجاد ارتباط و معرفی كمیته به كمیته‌های تحقیقات دانشجوئی كشور، برگزاری اردو و بازدید‌های علمی ، معرفی گرنت‌های ملی و بین‌المللی ، انتشار بولتن‌های خبری و علمی ، اطلاع‌رسانی به اعضا و برقراری ارتباط با آنها

2- مرکز رایانه

مسئول: علی مطاع (دانشجوی دکتری بیوشیمی بالینی)
معرفی اعضا: علی مطاع (دانشجوی دکتری بیوشیمی بالینی) و زینب شنکایی (دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی)
شرح وظايف:
راه‌اندازی سايت کميته، به روز نگه‌داری سايت ، همکاری با ساير واحدها ، مسئوليت برنامه‌ريزي و تكميل يا تغيير سايت كميته تحقيقات و مسئول نگهداري ، و مديريت سيستم‌ها ،راه‌اندازی و بسط کتابخانه الکترونيکی

bulletارتباط با ما

  • آدرس:  دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان پزشکی 5- طبقه اول- اتاق 109
  • تلفن: 82884526
  • دورنگار: 82884526
  • Email: SRC@modares.ac.ir