فیزیک پزشکی


 

bullet تاریخچه

فیزیک پزشکی کاربرد مفاهیم، تئوری‌ها و روش‌های فیزیکی در پزشکی، بهداشت و درمان است. فیزیک پزشکی در واقع یک شاخه کاربردی از علم فیزیک است که با کاربرد مفاهیم و روش‌های فیزیکی در تشخیص و درمان بیماری‌های انسانی مرتبط است. دانشگاه تربیت مدرس اولین دانشگاه در کشور است که اقدام به تأسیس دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری فیزیک پزشکی نموده است. دوره کارشناسی‌ارشد فیزیک پزشکی در مهر ماه 1362 با پذیرش 6 دانشجو در دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس شروع به‌کار نمود. دوره دکتری این رشته در سال 1368 با پذیرش دو دانشجو آغاز گردید. براساس آخرین برنامه مصوبه شورای علی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (9/3/1395) دروس دوره کارشناسی ارشد این رشته شامل 20 واحد درسی اجباری و 6 واحد درسی اختیاری (از مجموع 15 واحد) است. پایان‌نامه نیز اجباری و 6 واحد محصوب می‌شود. با توجه به رشته کارشناسی دانشجویان ملزم هستند که در نیم سال اول تحصیل حداقل 6 واحد از مجموع 20 واحد دروس پیشنیاز را بگذرانند. براساس آخرین برنامه مصوب (5/7/1394) دروس دوره دکتری فیزیک پزشکی شامل 16 واحد عمومی اجباری و 10 واحد تخصصی در یکی از پنج گرایش: تصویر برداری پزشکی - رادیوبیولوژی، دزیمتری و حفاظت – پزشکی هسته ای - پرتو درمانی – پرتو های یونیزان در تشخیص و درمان می باشد. رساله دکتری 22 واحد محسوب می‌گردد.

bullet رسالت گروه

رسالت برنامه آموزشی فیزیک پزشکی تربیت دانش آموختگان متعهد و متخصص است که بتوانند در ارتقاء توسعه دانش فیزیک پزشکی از طریق آموزش و تحقیق نقش موثر و مفید داشته باشند. فارق‌التحصیلان باید بتوانند در کنترل و تضمین کیفی دستگاه ها و خدمات، مدیریت و برنامه‌ریزی، نظارت علمی و عملی داشته باشند.

bullet محورهای پژوهشی گروه

این گروه در دو حوزه پرتو های یونیزان و غیر یونیزان فعال می‌باشد. در حوزه پرتو های غیر یونیزان تحقیقات گروه به سه شاخه الکترومغناطیس، امواج فراصوت و تصویر برداری آم آرآی تقسیم می‌شود. در شاخه الکترومغناطیس تاثیر و کاربرد امواج الکترومغناطیس و میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در سطح سلولی، حیوانی و انسانی به صورت عملی و مدل‌سازی ریاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در شاخه فراصوت تأثیر و کاربردهای تشخیصی (تصویر برداری) و اثرات درمانی امواج فراصوت در سطح سلولی تا انسانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تحقیقات در شاخه ام آر آی عمدتا بر ارتقاء تکنیک های تصویربرداری و بهبود کیفیت تصاویر متمرکز است. در این حوزه همچنین مطالعاتی در زمینه لیزر و کاربرد آن در جریان است.
حوزه پرتوهای یونیزان نیز به دو شاخه کلی رادیوتراپی و پزشکی هسته ای تقسیم می‌شود. در شاخه رادیوتراپی تحقیقات عمدتا بر اصلاح روش‌های پرتو درمانی در جهت بهبود بهره درمانی استوار است. در این تحقیقات از تکنیک های کامپیوتری و شبیه‌سازی، مطالعات سلولی و تصویر برداری استفاده می‌شود. در شاخه پزشکی هسته‌ای تمرکز بر ارتقاء روش‌های دزیمتری داخلی و تفاوت آثار بیولوژیک پرتوهای با منشاء داخل بافت و خارج از بافت است. تکنیک های مورد استفاده عمدتا شبیه‌سازی مونت کارلو و آزمایشات سلولی است.