ژنتیک پزشکی


 

bullet تاریخچه

نظر به پیشرفت و توسعه روزافزون علم ژنتیک بویژه ژنتیک پزشکی در دنیا و نیاز کشور به فارغ التحصیلان این علم برای تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و از آنجایی که دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در بین تمامی رشته های علوم پایه فاقد این رشته کلیدی بوده است، بیش از 20 سال پس از تاسیس دانشکده علوم پزشکی، در مهرماه سال 1380 آقای دکتر حسین مزدارانی استاد وقت دانشکده پزشکی پیشنهاد تاسیس رشته و گروه دکترای ژنتیک پزشکی را به ریاست وقت دانشکده ارائه نمود. پس از بررسی مسئولان محترم دانشکده در بهمن 1380 مسئولیت راه اندازی رشته به ایشان واگذار و پس از پیگیری های انجام شده سرانجام در آبان 1381 موافقت شورای دانشگاه به وزارت مطبوع اعلام شد. مجوز پذیرش اولین دوره در اسفند 81 به دانشگاه اعلام گردید. دوره دکترای ژنتیک پزشکی در سال 93 به تایید شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید و از همان سال مجوز پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد نیز به گروه داده شد. اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی از مهر 1394 تحصیل خود را در گروه آغاز نمودند.

bullet رسالت گروه

تربیت اعضای هیأت‌ علمی متخصص و متعهد، محققان و متخصصان کارآمد، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی در رشته ژنتیک پزشکی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و کمک به توسعه و گسترش تحصیلات عالی، ارایه خدمات آزمایشگاهی به بیماران و نیز مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری با تأکید بر مبانی اسلامی و کاربردی کردن دستاوردهای علمی-پژوهشی و در نهایت اشاعه فضایل اخلاقی و روحیه ایثار در راستای ارزش‌ها و آرمان‌های ایران اسلامی است.

bullet فعالیت های اعضای گروه

اعضای هیأت‌ علمی و دانشجویان گروه با ارائه طرح‌های نوین و نوآورانه در راستای پیشرفت و توسعه علم ژنتیک پزشکی کشور، پیشرو و سرآمد در تولید علم و فعالیت‌های پژوهشی حرفه ژنتیک پزشکی محسوب می شوند.
علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی، مشارکت در طراحی و بازنگری برنامه های درسی تخصصی ژنتیک پزشکی در مقاطع مختلف، مشارکت در تاسیس و فعالیت در انجمن‌های علمی ژنتیک پزشکی و سایر رشته‌های وابسته، برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های تخصصی، راه‌اندازی مجلات علمی- پژوهشی، داوری علمی مقالات و عضویت در شورای سردبیری، مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری همایش و کنگره های مرتبط با ژنتیک پزشکی، عضویت رسمی اعضای گروه در کمیته ها، شوراها، از سایر فعالیت های اعضای گروه می باشد.

bullet محور های پژوهشی گروه

مهمترین محور پژوهشی اعضای هیات علمی، تحقیات در زمینه های مختلف ژنتیک پزشکی از جمله ژنتیک ناباروری، ژنتیک سرطان، سیتوژنتیک بیماری ها، بیماری های تک ژنی، اپی ژنتیک، ژنتیک بیماری های انعقادی با هدف تحقیق در مرزهای دانش و توسعه روشها و دستیابی به نشانگرهای زیستی مناسب برای کمک به تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی با استفاده از فناوری های روز دنیا می باشد.