ژنتیک پزشکی


 

با توجه به نیاز مبرم كشور به نیروی انسانی متخصص در ژنتیك پزشكی و سابقه دانشگاه تربیت مدرس در برگزاری دوره‌های تكمیلی، از سال 1380 درخواست تأسیس گروه به مراجع تصمیم‌ساز دانشكده و دانشگاه ارائه و در سال 1381 وزارت متبوع با پذیرش دانشجو در این رشته موافقت نمود. برگزاری آزمون كتبی علمی در فروردین سال 1382 برای متقاضیانی كه آزمون تافل را پشت سر گذاشته بودند انجام شد. از 90 نفر شرکت‌کننده درنهایت پس از مصاحبه 4 نفر وارد دوره شدند. محتویات دروس این دوره، سرفصل‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است و دانشجویان در زمینه‌های سیتوژنتیك و مولكولی در رابطه با پروژه پایان‌نامه فعالیت می‌نمایند. از اهم اهداف گروه ژنتیك پزشكی تربیت نیروی متخصص علمی توانمند برای فعالیت در مراكز آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاه‌های مرتبط، تولید علم و ارتقای سطح دانش ژنتیك پزشكی در كشور است.
با توجه به پيشرفت سريع و همه جانبه ژنتيك به‌ويژه ژنتيك پزشكي و دستاوردهاي آن طي دو قرن گذشته و تربيت نيروي متخصص علمي و كارآمد در اين رشته علمي در كشور از يك طرف، و خيل متقاضيان ادامه تحصيل در اين رشته از سوي ديگر، ما را بر آن داشت تا با تمام توان و بهره‌گيري از افراد متخصص، پويایي اين رشته را حفظ نماييم. با راه‌اندازي روش‌هاي سيتوژنتيك جديد براي انجام امور تحقيقاتي و پروژه‌هاي دانشجويان و نيز استفاده از روش‌هاي مختلف مولكولي سعي شده است به روز بودن دانشجويان در سطح دوره دكتري حفظ شود.
اين گروه پذيراي كليه علاقمندان به رشته ژنتيك پزشكي براساس مقررات دانشگاه مي‌باشد.
اميد است در آينده‌اي نه چندان دور شاهد توسعه كمي و كيفي علم ژنتيك پزشكي در ايران و تعدد افراد متخصص و متعهد و كارآمد در عرصه‌هاي مختلف مورد نياز در كشور باشيم.

bullet برنامه آموزشی دوره دکتری

شورای عالی برنامه ریزی در چهل و یکمین جلسه مورخ 17/9/88 بر اساس طرح دوره دکتری ژنتیک پزشکی که توسط هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته ژنتیک تهیه شده و به تأیید دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی رسیده است، برنامه آموزشی این دوره را در سه فصل (مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس) به شرح پیوست تصویب کرده و مقرر می دارد:
ماده 1: برنامه آموزشی دوره دکتری ژنتیک پزشکی از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند لازم الاجرا است.

 • دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود.
 • مؤسساتی که با اجازه رسمی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و بر اساس قوانین، تأسیس می‌شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه‌یزی علوم پزشکی می‌باشند.
 • مؤسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می‌شوند و باید تابع ضوابط دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده 2: از تاریخ 17/9/ 88 کلیه دوره‌های آموزشی و برنامه‌های مشابه مؤسسات آموزشی در زمینه دکتری ژنتیک پزشکی در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مذکور در ماده 1 منسوخ می‌شوند ودانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یاد شده مطابق مقررات می‌توانند این دوره را دایر و برنامه جدید را اجرا نمایند.
ماده 3: مشخصات کلی و برنامه درسی و سرفصل دروس دوره دکتری Ph.D) ) ژنتیک پزشکی در سه فصل جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

 

bullet اهداف کلی رشته

اهداف کلی رشته مشتمل بر موارد زیر است:

 • تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه‌های آموزش مفاهیم ژنتیک پزشکی و نظریه‌پردازی علمی، پژوهش‌های کاربردی و بنیادی ژنتیکی و ارائه خدمات تشخیصی و پیشگیری.
 • ظرفیت‌سازی و فراهم کردن بستر مناسب و ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای ژنتیک پزشکی با توجه به اهداف راهبردی رشته به‌ویژه در عرصه‌های پیشگیری، مشاوره، تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های ژنتیکی
 • ایجاد تعامل بیش از پیش بین ژنتیک پایه و بالینی
 • تقویت تفکر استدلالی و خلاق و رشد شخصیتی و کسب شایستگی حرفه‌ای و اجتماعی دانش آموختگان

 

bullet وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان

 • وظایف در نقش آموزشی
  • شرکت فعال و روز آمد در آموزش‌های نظری دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه تحصیلات تکمیلی ژنتیک پزشکی
  • شرکت فعال و روز آمد در آموزش‌های عملی دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه تحصیلات تکمیلی ژنتیک پزشکی
  • شرکت فعال در کارگاه‌ها و ژورنال کلاب‌ها و همایش‌ها
  • شرکت فعال در تولید علم و گسترش مرزهای دانش
 • وظایف در نقش پژوهشی
  • شناسایی و طراحی پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه‌ای دانش ژنتیک مبتنی بر اولویت‌ها و نیازهای کشور
  • توصیف، نقد و تحلیل و تفسیر کارشناسانه و عالمانه داده‌های پژوهشی و راه‌اندازی روش‌ی نوین آزمایشگاهی در قلمرو ژنتیک پزشکی
  • مشارکت فعال در حل مسئله و شناسایی و کشف بیش از پیش مکانیزم‌های مولکولی پیدایش مهمترین بیماری‌های ژنتیکی کشور
  • نوشتن مقاله‌های علمی با رعایت استانداردهای مربوط
  • شرکت فعال و هدفمند در همایش‌ی ملی، منطقه‌ای و جهانی در زمینه ژنتیک پزشکی
  • راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویی در زمینه ژنتیک پزشکی
 • وظایف در نقش مدیریتی
  • شناسایی و طراحی پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه‌ای دانش ژنتیک مبتنی بر اولویت‌ها و نیازهای کشور
 • وظایف در نقش مشاوره‌ای- خدماتی
  • انجام روز‌آمد مشاوره ژنتیکی به نیازمندان و مراجعان
  • ارایه خدمات اصولی و روزآمد تخصصی آزمایشگاهی بر اساس آئین‌نامه‌های قانونی مربوط در بخش‌های دولتی و خصوصی

bulletشرایط و نحوه پذیرش دانشجو

داشتن دانشنامه کارشناسی‌ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک، بیوشیمی، ایمنی‌شناسی و زیست‌شناسی ( گرایش‌های علوم سلولی و مولکولی ، ژنتیک و بیوشیمی )، بیوتکنولوژی پزشکی یا دکترای عمومی گروه پزشکی (پزشکی- دندانپزشکی- دامپزشکی- داروسازی) و یا متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی – دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج کشور که حسب مورد به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد.

bullet دروس امتحانی و ضرایب هر کدام

 • ژنتیک پزشکی و بالینی (5/2)
 • سیتوژنتیک پزشکی (5/1)
 • ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی (2)
 • مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی (2)
 • ژنتیک سرطان (1)
 • ژنتیک جمعیت (5/0)
 • ژنتیک ایمنی (5/0)