خون‌شناسی


 

با توجه به تحول سریع و همه جانبه علوم به‌ویژه علوم پایه پزشکی و دستاوردهای اخیر و تربیت نیروی متخصص علمی وکارآمد در رشته هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون که طی سال‌های گذشته خلأ جایگاه این رشته در بین علوم پایه پزشکی مشهود بوده، همچنین استقبال متقاضیان ادامه تحصیل در این رشته، ضرورت راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی آن در داخل کشور همیشه مورد توجه بوده است.
گروه هماتولوژی (خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانك خون) از ابتدای تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در دانشكده علوم پزشكی از سال 1363 شروع به كار نموده و ابتدا در مقطع كارشناسی‌ارشد پذیرش دانشجو داشته و پذیرش دانشجو در مقطع دكتری از مهرماه 1378 صورت پذیرفته است.

bullet اهداف و وظایف

تربیت نیروی انسانی متخصص و كارآمد دردرشته هماتولوژی (خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانك خون) به منظور تأمین اعضای هیأت‌ علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی و علمی كشور است. فارغ‌التحصیلان این گروه می‌توانند ضمن اداره امور آزمایشگاهی و تحقیقاتی (هماتولوژی) به امر تدریس در دانشگاه‌های سراسر كشور بپردازند.