باکتری‌شناسی


 

bullet تاریخچه

گروه باكتر‌ی‌شناسی همزمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال 1361، در دانشکده علوم پزشکی با آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد شروع به‌کار نمود. گروه باكتر‌ی‌شناسی در سال 1367 جذب دانشجو در مقطع دکتری تخصصی مییكروب‌شناسی را با هدف آموزش نیروی کارآمد، متخصص و حرفه‌ای در آموزش و پژوهش و سیاست‌گذاری در رشته مییكروب‌شناسی آغاز كرد.

bullet رسالت گروه

تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در زمینه باکتری‌شناسی پزشکی به منظور تربیت اعضای هیات‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نیروی علمی متخصص و کار آمد جهت اداره آزمایشگاه‌های بالینی و تحقیقاتی و تربیت متخصص جهت اداره و ارائه خدمات در شرکت‌های تولیدی و تحقیقاتی می‌باشد.همچن‌ین اعضای هیات‌علمی گروه باکتری‌شناسی در راستای تعالی دانشگاه و ارتقا رشته باکتری‌شناسی در سطح ملی و بین‌المللی تلاش می کنند . ارائه خدمات علمی - پژوهشی در دوره تحصیلات تکمیلی با هدف تولید علم و رفع نیازهای کشور از برنامه های این گروه بوده و هست.

bullet فعالیت‌های اعضای گروه

اعضای هیأت‌‌علمی و دانشجویان گروه با ارائه طرح‌های نوین و نوآورانه در راستای پیشرفت و توسعه علم م‌یكروب شناس‌ی پزشك‌ی پیشرو و سرآمد در تولید علم و فعالیت‌های پژوهشی حرفه میكروب‌شناسی محسوب می‌شوند.
علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، مشارکت در طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی تخصصی میكروب شناسی در مقاطع مختلف، مشارکت در تاسیس و فعالیت در انجمن‌های علمی میكروب‌شناسی و سایر رشته‌های مرتبط، برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های تخصصی در میكروب شناسی ازجمله: تحقیقات در جنبه ها وابعاد مختلف میكروب شناسی پزشكی ، تدوین و ساماندهی علم میكروب‌شناسی از طریق مشارکت در راه‌اندازی مجلات علمی- پژوهشی، داوری علمی مقالات ، برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و کنگره‌های مرتبط با میكروب شناسی، عضویت رسمی اعضای گروه در کمیته‌ها، شوراها، و گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی‌های کلان میكروب شناسی از سایر فعالیت‌های اعضای گروه می‌باشد.

bullet محورهای پژوهشی گروه

مهمترین محور پژوهشی گروه باكتر‌ی شناسی به شرح ز‌یر می‌باشد:

  • مولکولار اپیدمیولوژی بیماری‌های عفونی و مقاومت‌های آنتی بیوتیکی
  • ژنوتایپینگ باکتری‌ها
  • نانو فناوری در درمان ،تشخیص و پیشگیری بیماری‌های عفونی
  • طراحی واکسن‌های باکتریال
  • استفاده از متابولیک‌های باکتریایی در درمان سرطان