آموزش پرستاری


 

با عنایت و توجهات الهی همزمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال 1361، گروه پرستاری در دانشکده علوم پزشکی شروع به‌کار نمود. در راستای اهداف دانشگاه؛ رسالت و اهداف اساسی گروه پرستاری نیز مسئولیت تربیت اعضای هیأت‌ علمی و محققان مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی در رشته پرستاری مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و کمک به توسعه و گسترش تحصیلات عالی و همچنین مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری با تأکید بر مبانی اسلامی و کاربردی کردن دستاوردهای علمی-پژوهشی و درنهایت اشاعه فضایل اخلاقی و روحیه ایثار در راستای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
در طول 28 سال فعالیت در سطح تحصیلات تکمیلی در آموزش پرستاری (297) دانش‌آموخته در مقطع کارشناسی ارشد در (5) گرایش؛ پرستاری داخلی- جراحی، پرستاری کودکان، روان پرستاری، مدیریت پرستاری و پرستاری بهداشت جامعه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مسئولیت تربیت دانشجویان پرستاری و ارائه خدمات تخصصی را به نهادهای بهداشتی و درمانی مختلف عهده‌دار شده‌اند.
بر اساس توسعه دانشگاه و گروه پرستاری در سال 1375 اولین دوره دکتری پرستاری (PhD) شروع به‌کار نمود و دانش‌آموختگان آن به‌عنوان برنامه‌ریزان تخصصی حرفه در دانشگاه‌های علوم پزشکی در راستای سطح بهداشت و سلامت جامعه به فعالیت می‌پردازند.
در حال حاضر گروه پرستاری با (8) نفر اعضای هیئت‌علمی؛ در مرتبه دانشیاری (5) و بقیه در مرتبه استادیاری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در راستای ایجاد تعامل پویا با مراکز علمی بین‌المللی هم‌اکنون گروه پرستاری مسئولیت تربیت و آموزش دانشجویان پرستاری کشور سوریه را در دو مقطع (PhD) و کارشناسی‌ارشد پرستاری عهده‌دار است. پیشرو بودن اعضای هیأت‌ علمی و دانشجویان گروه در ارائه طرح‌های نوین و نوآورانه در راستای پیشرفت و توسعه علم پرستاری و مدل پردازی در پرستاری کشور، آن را سرآمد در تولید علم و فعالیت‌های پژوهشی قرار داده است.
فعالیت اعضای گروه در انجمن‌های علمی در پرستاری و سایر رشته‌های وابسته ازجمله؛ بهداشت، تحقیقات زنان، آموزش بهداشت و تغذیه قابل ذکر است. همچنین اعضای گروه در برقراری و برنامه‌ریزی کارگاه‌های تخصصی در پرستاری ازجمله: مدیریت پرستاری، تحقیقات کیفی، ابعاد مختلف پرستاری بالینی و آموزش بهداشت برای جامعه پرستاری بالینی و آموزشی گام‌های مؤثری برداشته است.
مشارکت اعضا در تدوین، ساماندهی علم پرستاری با مشارکت بسیار فعال در راه‌اندازی مجلات علمی- پژوهشی، داوری علمی مقالات و عضویت در شورای سردبیری حائز توجه ویژه است. امروزه به عضویت رسمی تلقی شدن اعضای گروه در برنامه‌ریزی‌های سطح کلان پرستاری (معاونت‌های سلامت و آموزش وزارتخانه) یکی از نکات مورد توجه گروه است.
گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس یکی از روز آمدترین و قویترین بخش‌های پرستاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است. گروه در جهت نیل به اهداف خود در راستای توسعه علم و ارایه خدمات به جامعه به تبیین محورهای پژوهشی در دو مقطع ارشد و دکتری نمود و در سنوات متوالی، آنها را مورد بازبینی قرار داده است. به طوری که در مقطع ارشد در طی این 25 سال اخیر مهمترین محور پژوهشی "ارتقا کیفیت زندگی مددجویان" در بیماری‌های مزمن، ارتقا سطح بهداشت فردی و خانوادگی در گروهای مختلف مددجویان، به‌ویژه ارتقا سطح بهداشت جامعه، از جمله مدارس در گروهای سنی متفاوت و در نهایت بهسازی مدیریت پرستاری از طریق تحقیقات عملیاتی جهت بهبود کیفیت مراقبت‌های بالینی مرکز ثقل پژوهش‌فهای کاربردی بوده است.
در مقطع دکتری نیز با توجه به رسالت تربیت مدرسین و محققین بالینی در گروه، مهمترین محورهای پژوهشی نظریه‌پردازی و مدلسازی استقرایی در ابعاد پرستاری بالینی، بهداشت (به‌ویژه کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان) و مدیریت پرستاری و آموزش در پرستاری؛ ابزارسازی در اندازه گیری‌های متغیرهای پرستاری و بهداشت با توجه به ساختار فرهنگی جامعه و آزمون و ارزشیابی مدل‌های طراحی شده رویکرد اصلی پژوهش‌های این مقطع می‌‌باشد.