ایمنی‌شناسی


 

گروه ایمنی‌شناسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس قدیمی‌ترین گروه آکادمیک ایمنی‌شناسی درزمینه‌ی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) است، اولین دوره کارشناسی‌ارشد در سال 1361 و پس از آن در سال 1366 مقطع دکتری آن در دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شد.
در ارزیابی تولیدات و مقالات منتشره در طی 3 سال گذشته سرانه تولید مقاله به ازای هر عضو هیأت‌ علمی در بین 20 رشته علوم پایه پزشکی دانشکده پزشکی رتبه دوم را احراز نموده است و تنها در ده ماهه اول سال 2010 بیش از 45 مقاله در مجلات ISI از گروه ایمنی‌شناسی منتشر شده است.
این گروه پیشرو مطالعات تحقیقاتی درزمینه‌ی دندریتیک سل و ایمونولوژی سرطان و سلول‌های بنیادی بوده و سهم بزرگی از تولیدات علمی ایران در این زمینه متعلق به گروه است .