انگل‌شناسی


 

گروه انگل‌شناسی از سال 1360 تأسیس شده است و دارای دو مقطع كارشناسی‌ارشد و دكتری است. با توجه به جایگاه و اهمیت بیماری‌های انگلی در ایران و لزوم فعالیت‌های آموزشی در رشته انگل‌شناسی پزشكی و نیاز به نیروی انسانی كه عالم بر وضع موجود بوده و بتواند ضمن كمك در اجرای این فعالیت‌ها، نیاز جامعه را در زمینه‌ی بررسی و تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های انگلی در حد اطلاعات و توانایی خود مرتفع نمایند، تربیت افرادی در مقطع كارشناسی‌ارشد و دكتری برای رشته انگل‌شناسی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ضروری است.
كارشناسی‌ارشد انگل‌شناسی پزشكی به دوره‌ای اطلاق می‌شود كه تحصیلات بالاتر از كارشناسی را در برمی‌گیرد و هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی لایق، متعهد و كاردان است كه بتوانند بر مبانی علم انگل‌شناسی و متون علمی موجود احاطه یافته و با آشنایی با روش‌های پیشرفته تحقیق در علوم و به دست آوردن کارایی و لیاقت و مهارت علمی و عملی لازم به تعلیم در این رشته پرداخته و از مقالات علمی و تحقیقاتی علوم انگل‌شناسی پزشكی و علوم وابسته در جهت پیشبرد مرزهای دانش و كمك به ایجاد روح علمی در جامعه استفاده نمایند.
دوره دكتری انگل‌شناسی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است كه در این رشته به اعطای مدرك می‌انجامد و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی است كه جهت اهداف مشروعه زیر تهیه و تدوین گردیده است:

  • تربیت افراد متخصص و متعهد برای انجام وظیفه آموزشی و پژوهشی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و سایر مراكز آموزشی و تحقیقاتی كشور.
  • احاطه یافتن و دستیابی به جدیدترین آثار علمی درزمینه‌ی انگل‌شناسی
  • تهیه متون تحقیقاتی، نوآوری و كمك به پیشرفت گسترش مرزهای انگل‌شناسی

گروه انگل‌شناسی پزشكی، با توجه به جایگاه و اهمیت بیماری‌های انگلی در ایران و تربیت نیروهای متخصص از سال 1360 تأسیس و اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسی‌ارشد نمود.
گروه حشره‌شناسی پزشكی، با توجه به‌ وفور حشرات كه نقش مهمی را به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در انتقال بیماری‌ها به‌خصوص بیماری‌های انگلی ایفا می‌کنند و لزوم مبارزه با آن‌ها و نیاز جامعه به تربیت افرادی لایق، متعهد و متخصص، در سال 1365 تأسیس شد و اقدام به پذیرش دانشجو نمود.