جدیدترین اخبار
{f:tip}
دریافت رتبه اول هشتمین دوره جایزه دکتر کاردان توسط رساله دانشجوی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی
رساله دانشجوی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی رتبه اول هشتمین دوره جایزه دکتر کاردان دریافت کرد. 25 دي 1396
{f:tip}
برگزاری دوره کارشناسی ارشد و دکترای اپسکو در دانشگاههای بیهانگ و هاربین چین در سال 2018
سرپرست مرکز روابط و همکاری های بین المللی سازمان فضایی ایران طی نامه ای برگزاری دوره کارشناسی ارشد و دکترای (MASTA & DOCSTA) اپسکو را در دانشگاههای بیهانگ و هاربین چین در سال 2018 اطلاع رسانی نموده است.25 دي 1396
{f:tip}
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 توسط معاونت آموزشی دانشگاه اعلام شد.12 دي 1396
{f:tip}
تقویم آموزشی ارائه شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 96-97
تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-97 توسط معاونت آموزشی دانشگاه ارائه می شود.25 آذر 1396
{f:tip}
برگزاری پیش همایش دوم تاریخ روابط خارجه از صفویه تا انقلاب اسلامی
گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی پیش همایش دوم تاریخ روابط خارجه از صفویه تا انقلاب اسلامی را برگزار می کند.11 آذر 1396