پايگاه‌های اطلاعاتی پيوسته


 
ردیف نام پایگاه موضوع راهنمای آموزشی وضعیت فعلی
1 CIVILICA مقالات کنفرانس ها و همایش های کشور - سفارش مقاله
2 DOAJ علوم پزشکی، علوم پایه، علوم زیستی، فنی و مهندسی، علوم اجتماعی - دسترسی آزاد
3 Ebrary کتاب‌های الکترونیکی تمام رشته‌ها - قطع موقت
4 EBSCO مقالات نشریات لاتین تمام رشته‌ها - دسترسی آزاد
5 Elsevier: Scopus تمام رشته‌ها - پایگاه استنادی - اتصال
6 Emerald مدیریت، اقتصاد، آموزش، بازرگانی، بهداشت، علوم اجتماعی، گردشگری، علوم کتابداری و اطلاع رسانی و ... دسترسی دائمی به 26 نشریه خاص مربوط به سالهای 2003 تا 2006
7 HeinOnline پایگاه تخصصی حقوق - قطع موقت
8 IOP فیزیک، فیزیک پزشکی، فیزیک دریا و موضوعات مرتبط - دسترسی آزاد
9 Jstor علوم انسانی و هنر قطع موقت
10 MathSciNet ریاضیات، فیزیک، کامپیوتر و موضوعات مرتبط اتصال
11 Nature علوم زیستی، علوم پزشکی، بهداشت، علوم زمین، محیط زیست، فنی و مهندسی و ... - اتصال
12 Noorlib پایگاه تخصصی کتب الکترونیکی فارسی و عربی - اتصال
13 Noormags مقالات فارسی و عربی علوم اسلامی و انسانی - اتصال
14 Oxford تمام رشته‌ها دسترسی آزاد
15 Proquest مقالات و پایان‌نامه‌های تمام رشته‌ها - قطع موقت
16 RSC شیمی، مهندسی شیمی و موضوعات مرتبط - اتصال
17 Science Magazine تمام رشته‌ها اتصال
18 Sciencedirect : Elsevier تمام رشته‌ها اتصال
19 Scientific Information Database (SID) بانک مقالات نشریات فارسی و انگلیسی ایران - دسترسی آزاد
20 Scientific Research علوم زیستی، اقتصاد و بازرگانی، علوم پایه، کامپیوتر، محیط زیست، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و اجتماعی - دسترسی آزاد
21 SCOPUS تمام رشته‌ها اتصال
22 Springer&Kluwer تمام رشته‌ها اتصال
23 Taylor & Francis تمام رشته‌ها قطع موقت
24 Wiley Interscience تمام رشته‌ها اتصال
25 WSPAPERS روزنامه‌های ایران و جهان - دسترسی آزاد
26 www.onepetro.org مهندسی نفت، مهندسی شیمی و موضوعات مرتبط - قطع موقت
27 پایگاه «نما» جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان - دسترسی آزاد
28 پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) پایان نامه های دانشگاه های کشور - دسترسی آزاد
29 پایگاه پایان‌نامه‌های رایگان Proquest پایان‌نامه‌های رایگان تمام رشته‌ها - دسترسی آزاد
30 پایگاه زدنی "محیط یکپارچه دسترسی به مدارک رایگان علمی و فنی فارسی و انگلیسی" - دسترسی آزاد
31 پایگاه سیویلیکا مقالات کنفرانس ها و همایش های کشور - سفارش مقاله
32 پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور نتایج پژوهشهای سلامت کشور - دسترسی آزاد
33 نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران ( نوپا) اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران ( نوپا) - دسترسی آزاد