شنبه 29 دی 1397 233

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت در پارک علم و فناوری مدرس

شرکت سرآمدان اندیشه آوینا دوره های آموزشی در حوزه مدیریت برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری مدرس برگزار می کند.

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت در پارک علم و فناوری مدرس

در این راستا در روزهای شنبه هر هفته سه کارگاه آموزشی در محل پارک علم وفناوری مدرس برگزار می شود.
این سه کارگاه شامل کارگاه طرح کسب و کار، مدیریت استراتژیک (مقدماتی) و معماری فرایندی (مقدماتی) هر یک به مدت 4 ساعت می باشد که تاریخ برگزاری این کارگاه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.