سه‌شنبه 25 دی 1397 625

بخش دوم سامانه پارسه برای بارگذاری پایان‌نامه و رساله راه اندازی شد

بخش دوم سامانه پارسه برای بارگذاری پایان‌نامه و رساله راه اندازی شد. در این مرحله به صورت آزمایشی دانشجویان دانشکده‌های علوم ریاضی و منابع طبیعی و علوم دریایی می توانند از اول بهمن ماه از خدمات این سامانه استفاده کنند.

بخش دوم سامانه پارسه برای بارگذاری پایان‌نامه و رساله راه اندازی شد

در راستای طرح تحول راهبردی دانشگاه و روال کتابخانه مرکزی، بخش دوم سامانه پارسه جهت بارگذاری پایان‌نامه و رساله راه اندازی شد.
بنا بر اعلام کتابخانه مرکزی دانشگاه، دانشجویان دانشکده‌های علوم ریاضی و منابع طبیعی و علوم دریایی می توانند از تاریخ اول بهمن ماه سال جاری بدون مراجعه حضوری، مستندات پایان‌نامه و رساله خود را به کتابخانه مرکزی، ارسال کنند.
برای این منظور دانشجویان دو دانشکده مذکور می بایست ابتدا به آدرس parseh.modares.ac.ir مراجعه کرده و طبق راهنما، اطلاعات و فایل‌های مورد نظر را که بر اساس آیین نامه پژوهشی تهیه شده و به تأیید استاد راهنما رسیده است، در سامانه بارگذاری نمایند و پس از تأیید کارشناس مربوط، جهت تحویل نسخه چاپی به گروه خدمات فنی کتابخانه مرکزی مراجعه کنند.
دانشجویان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام یا اشکال در بارگذاری مستندات، با شماره های داخلی 4054 یا 4055 تماس بگیرید.
گفتنی است خدمات فوق به تدریج برای سایر دانشکده‌ها نیز راه‌اندازی خواهد شد.