دوشنبه 24 دی 1397 1277

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 از سوی مدیریت آموزشی دانشگاه اعلام شد.

اطلاعیه انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

بر اساس اعلام مدیریت آموزشی دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی (از قبیل عدم وصول تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبل، انجام ندادن تمدید تحصیلی، عدم ارائه نامه موافقت با ادامه تحصیل، عدم ارائه نمره قبولی زبان، مشکل در قرارداد آموزشی و یا دلایل دیگر) انتخاب واحد ننموده اند باید پس از تکمیل پرونده آموزشی در بازه زمانی 29 تا 30 بهمن ماه برابر ضوابط انتخاب واحد خود را انجام دهند.
با توجه به اینکه تاریبخ انتخاب واحد با تاخیر بعد از شروع کلاس های نیمسال دوم می باشد این گروه از دانشجویان نیز باید همانند سایر دانشجویلن از ابتدای نیمسال تحصیلی در کلاس های مربوط شرکت نمایند در غیر اینصورت غیبت غیر موجه برای ایشان منظور خواهد شد.