یکشنبه 16 دی 1397 1027

جشن دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس برگزار می شود

آیین جشن دانش آموختگان دانشگاه اردیبهشت ماه 98 برگزار می شود. جشن دانش آموختگان دانشگاه روز پنج شنبه 5 اردیبهشت ماه سال 98 در مجموعه ورزشی برگزار می گردد.

جشن دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس برگزار می شود

در این مراسم از دانش آموختگان رتبه اول مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري، دانش آموختگان ممتاز شاهد و ايثارگر و دانش‌آموختگان ممتازي كه در عرصه فرهنگي و اجتماعي داراي فعاليت هاي برجسته باشند تجلیل می شود.