سه‌شنبه 13 آذر 1397 450

برگزاری دوره های آموزش مهارت های کارآفرینی در دانشگاه

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری شبکه کارآفرینی کشور (ستاره کارآفرین) دوره های آموزش کارآفرینی برگزار می کند.

برگزاری دوره های آموزش مهارت های کارآفرینی در دانشگاه

این دوره ها با هدف آشنایی اولیه دانشجویان و اساتید دانشگاه با مهارت های عمومی کارآفرینی طرح ریزی شده است. برگزاری دوره های تخصصی، دوره های مهارت های شغلی و دوره های هدفمند آموزش کارآفرینی از جمله دیگر برنامه های آموزشی مرکز کارآفرینی دانشگاه و شبکه کارآفرینی کشور می باشد.
گفتنی است به کسانی که به طور کامل در هر دوره (عنوان) شرکت نمایند، گواهینامه اعطاء خواهد شد. علاقمندان می توانند برای ثبت نام به مرکز کارآفرینی دانشگاه واقع در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی مراجعه کنند.

جدول