دوشنبه 12 آذر 1397 462

برگزاری کارگاه آموزشی "طراحی زیست سازگار" در دانشگاه

دومین دوره کارگاه آموزشی "طراحی زیست سازگار" از 19 آذرماه جاری آغاز می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی

دفتر آموزش های آزاد با همکاری آزمایشگاه فناوری های نوین دانشگاه و کانون معماری و انرژی، دومین دوره کارگاه آموزشی طراحی زیست سازگار را با تمرکز بر آموزش ابزارهای Ladybug & Honeybee برگزار می کند.
این کارگاه آموزشی به مدرسی دکتر پیمان پیله چی ها از 19 آذرماه جاری آغاز می شود.، هزینه شرکت در دوره مذکور 550 هزار تومان می باشد و جلسات کارگاه ساعت 8 تا 12روزهای دوشنبه در دانشکده هنر تشکیل می شود. علاقمندان برای ثبت نام به نشانی اینترنتی el.modares.ac.ir مراجعه کنند.