یکشنبه 13 آبان 1397 334

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره دکتری ریاضی کاربردی در شورای دانشگاه

در نشست هفتم آبان ماه شورای دانشگاه، برنامه درسی بازنگری شده دوره دکتری ریاضی کاربردی به تصویب رسید.

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره دکتری ریاضی کاربردی در شورای دانشگاه

در این نشست موضوع برنامه درسی بازنگری شده دوره دکتری ریاضی کاربردی از سوی دکتر کلباسی مطرح شد.
وی اظهار داشت: رشته ریاضی از جمله رشته هایی است که از زمان تصویب برنامه درسی آن حدود 15 سال می گذرد و بر اساس مصوبات وزرات علوم رشته هایی که بیش از 10 سال از زمان تصویب برنامه درسی آنها گذشته باشد باید بازنگری شوند. در بازنگری صورت گرفته، رشته ریاضی با 4 گرایش مجزا تعریف و سرفصل های هر یک تعیین شد.
در ادامه دکتر مینایی مدیر دفتر ارزیابی، گسترش و بازنگری در خصوص دلايل توجيهي بازنگري برنامه درسی، برنامه درسی مصوب رشته، برنامه درسی بازنگری شده رشته، كميته بازنگري برنامه درسی، سابقه ارائه رشته در دانشگاه تربيت مدرس، رشته های دایر در گروه، طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه مطالبی را عنوان کرد.
دکتر حسینی مدیر گروه ریاضی نیز در ادامه تصریح کرد: برنامه درسی بازنگری شده رشته در 4 گرایش آنالیز عددی و کاربردها، بهینه سازی و کاربردها، ریاضیات زیستی و علوم داده است. تعداد واحدهای درسی ارائه شده در دوره شامل 12 واحد درس الزامی، 4 واحد درس اختیاری و 20 واحد رساله می باشد.
در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، برنامه درسی بازنگری شده دوره دکتری ریاضی کاربردی به تصویب رسید.