شنبه 5 آبان 1397 462

آگهی مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاه های دانشجویی دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به سرویس های ایاب وذهاب خوابگاه های دانشجویی را به مدت یکسال از تاریخ 1/9/97 لغایت 30/8/98 به پیمانکاران واجد شرایط (شرکت های حقوقی دارای صلاحیت وزارت کار) واگذار نماید.

آگهی مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاه های دانشجویی دانشگاه

داوطلبان شرکت در مناقصه می‏توانند پس از نشر اگهی با توجه به تاریخ فروش اسناد (حداکثر یک هفته پس ازدرج آگهی) با ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسمی در ساعات اداری به نشانی: تهران، جلال‏‏آل‏‏احمد،‏ پل ‏نصر، دانشگاه ‏تربیت‏ مدرس، ساختمان‏‏‏ مرکزی، مدیریت ‏امور‏‏مالی، اتاق 239 (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، آقای جواد علمی مراجعه و پس از واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 143395316 بانک ‏تجارت شعبه تربیت ‏مدرس (قابل واریز از کلیه شعب بانک‏ تجارت) و با ارائه رسید بانکی، اسناد مناقصه و سایر شرایط را دریافت و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و به همراه تاییدیه وزارت کار و امور ‏اجتماعی (گواهی صلاحیت کار) حداکثر تا 10 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مذکور تسلیم نمایند.
گفتنی است دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
علاقه مندان واجد شرایط می توانند جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس www.modares.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 82883265 تماس حاصل نمایند.