چهارشنبه 25 مهر 1397 307

آمادگی دانشگاه برای بررسی انتقال دانشجویان ایرانی

دانشگاه تربیت مدرس درخواست انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج به این دانشگاه را بررسی می‌کند.

آمادگی دانشگاه برای بررسی انتقال دانشجویان ایرانی

بر اساس اعلم معاونت آموزشی؛ با توجه به شرایط جدید نحوه تامین هزینه‌های تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور و مشکلات و تنگنا‌های پیش آمده آماده بررسی درخواست انتقال دانشجویان در تمامی رشته‌های دایر در این دانشگاه است.
دانشگاه درخواست انتقال دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را در مجموعه‌ای از رشته‌های علوم انسانی، مدیریت، حقوق، علوم پایه پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه و هنر و معماری بررسی خواهد کرد.
دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های ممتاز و خیلی خوب مندرج در لینک ارزشیابی مدارک خارج از کشور وبگاه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم که قبل از سال ۱۳۹۷ ثبت نام کرده و حداقل یک نیمسال تحصیلی را با شرایط مورد نظر دانشگاه با موفقیت گذارنده باشند می‌توانند در سال جاری متقاضی انتقال به این دانشگاه شوند.
داوطلبان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه دانشگاه به نشانی www.modares.ac.ir مراجعه و از لینک مربوط به مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری از فهرست رشته‌های دایر در دانشگاه مطلع و نسبت به دریافت تقاضانامه انتقال برای تکمیل و نحوه تسلیم مدارک و اعلام نتیجه بررسی درخواست مطلع شوند.