چهارشنبه 4 مهر 1397 486

دریافت معادل ریالی شهریه دانشجویان خارجی

رییس دانشگاه از دریافت معادل ریالی شهریه از دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه خبر داد و با اشاره به اینکه در پی افزایش نرخ ارز، دانشجویان غیر ایرانی با افزایش 70 تا 80 درصدی شهریه رو به رو خواهند بود، تأکید کرد: با توجه به چنین مسائلی، پایه بودجه که با ارز 3 تا 4 هزارتومانی بسته شده، باید در سال 98 اصلاح شود و دانشگاه‌های بزرگ هم به دنبال آن هستند که مابه‌التفاوت ارزی را در پایه‌ بودجه بگنجانند.

دریافت معادل ریالی شهریه دانشجویان خارجی

دکتر احمدی در گفتگویی ضمن بیان این مطلب، با اشاره به موضوع پرداخت شهریه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه، تشریح کرد: از حدود 2 تا 3 ماه پیش هماهنگی‌هایی در هیات امنای دانشگاه صورت گرفته و موضوع پرداخت هزینه این دانشجویان در قالب اسکناس خارجی، که جزو مقررات دانشگاه بود، مطرح شده است.
وی افزود: در این زمینه هیئت امنا به دانشگاه اختیار داده در مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، معادل ریالی شهریه را دریافت کند تا دانشجویان در تأمین پول خارجی دچار سرگردانی نشوند.
رییس دانشگاه با بیان اینکه آموزش عالی باید تامین هزینه ها را از بازار ثانوی و با نرخ بالاتری تأمین کند، نوسانات نرخ ارز را یادآور شد و تصریح کرد: این افزایش نرخ احتمالاً در ماه‌های آینده اثر خودش را روی شهریه نشان خواهد داد و طبعا با افزایش معادل ریالی نسبت به سال گذشته همراه خواهد بود و از دانشجویان معادل ریالی آن را دریافت خواهیم کرد.