سه‌شنبه 3 مهر 1397 326

اعلام زمان ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی

ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی سال 97 روزهای شنبه و یکشنبه 7 و 8 مهر ماه انجام می شود.

اعلام زمان ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی

ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی سال 97(آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) روزهای شنبه و یکشنبه 7 و 8 مهر ماه در سامانه گلستان انجام خواهد شد.
عمليات ثبت نام غير حضوری و انتخاب واحد و دیگرعمليات آموزشی دانشگاه از طریق سيستم جامع دانشگاهی گلستان به نشانی http://golestan.modares.ac.ir انجام می شود.
شایان ذکر است برنامه زمان بندی ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان روزهای سه شنبه و چهارشنبه 10 و 11 مهر ماه از ساعت 8 صبح در محل دانشکده علوم پزشکی ( ساختمان شماره 1 قدیم دانشکده، ساختمان پیش ساخته ) انجام خواهد شد.