یکشنبه 1 مهر 1397 468

یازدهمین دوره کارگاه آموزشی"جستجو درپایگاه های اطلاعات علمی"

یازدهمین دوره کارگاه آموزشی "جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی" ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشکده های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد و حقوق برگزار می شود.

یازدهمین دوره کارگاه آموزشی

یازدهمین دوره کارگاه آموزشی جستجو درپایگاه های اطلاعات علمی ویژه دانشجویان ورودی جدید 97-98 دانشکده های علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد و حقوق، سوم مهر ماه از ساعت 11 تا 12 سالن شهید گمنام دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.