دوشنبه 26 شهریور 1397 2285

ثبت نام ورودی های جدید دانشگاه

رییس دانشگاه به همراه اعضای هیات رییسه ضمن بازدید از فرآیند ثبت‌نام دانشجویان ورودی جدید در دانشکده فنی و مهندسی، فرآیند غیر متمرکز دانشگاه برای ثبت‌نام را پخته‌تر نسبت به سال گذشته توصیف کرد.

ثبت نام ورودی های جدید دانشگاه

دکتر احمدی با بیان اینکه یک فرآیند جدید ثبت نام را در دانشگاه پیش‌بینی کرده‌ایم؛ این ثبت نام را غیر متمرکز خواند و توضیح داد: طی این فرآیند دانشجویان سریع‌تر و شفاف‌تر همه مراحل ثبت نام، از گرفتن کارت تغذیه تا تعیین خوابگاه و آشنایی با دانشگاه را طی یک روز انجام می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه این برنامه از سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر پخته‌تر شده است، ادامه داد: طی بازدید امروز متوجه شدیم که اکثر دانشجویانی که در ثبت نام اینترنتی پیش نویس اولیه را انجام داده‌اند، در ظرف کمتر از 5 دقیقه موفق به انجام تمام امور ثبت نام خود شدند.
رییس دانشگاه خاطرنشان کرد: در سال جدید به دنبال آن هستیم که به طور مشخص برای جوانان و دانشجویان، نسبت به شرایط کشور،‌ زندگی و آینده تحصیلی آن‌ها به روش‌های مختلف، امید و روحیه مثبت ایجاد کنیم.
دکتر احمدی برنامه فوق را در جهت تقویت سرمایه اجتماعی دانشجویان دانست و گفت: متاسفانه مسائل جاری ناشی از تحریم‌ها، نوعی یأس و نگرانی را بویژه در قشر تحصیل‌کرده به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه نگرانی این دانشجویان نسبت به برنامه‌های آتی آن‌هاست،‌ از پی گرفتن برنامه‌هایی به واسطه اساتید،‌ انجمن‌های علمی و معاونت‌های دانشگاه برای رفع این مسئله خبر داد و افزود: این برنامه‌ها هم برای دانشجویان ورودی و هم دانشجویان شاغل تدارک دیده شده و سعی داریم نقاط قوت پررنگ و امیدآفرین را به طور شفاف‌تر بیان کنیم.
رییس دانشگاه اضافه کرد: قصد داریم سرمایه‌های اجتماعی این افراد را برای آن‌ها تبیین کرده و آن‌ها را از قرار گرفتن در برابر یأس‌پراکنی برخی شبکه‌های اجتماعی حفاظت کنیم.
دکتر احمدی در پایان این مسئله را برای کشور مهم عنوان کرد و تصریح کرد: این موضوع همکاری سایر ارگان‌ها را هم می‌طلبد که در این زمینه با دولت جلساتی داشتیم و به موجب آن‌ها "کمپین امید و اتکا به سرمایه‌های مادی، معنوی و اجتماعی" را برای جوانان تدارک خواهیم دید.


3


4


5


6