یکشنبه 25 شهریور 1397 1542

اعلام زمان ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان دکتری رشته های علوم پزشکی سال 97

ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان جدید دکتری رشته های علوم پزشکی سال 97 روزهای شنبه 31 شهریور ماه و یکشنبه 1مهر ماه انجام می شود.

اعلام زمان ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان دکتری رشته های علوم پزشکی سال 97

ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان جدید دکتری رشته های علوم پزشکی سال 97 (آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) روزهای شنبه 31 شهریورماه و یکشنبه 1 مهر ماه در سامانه گلستان انجام خواهد شد.
زمان ثبت نام حضوری (مرحله دوم) متعاقبا اعلام خواهد شد.
لینک اطلاعیه های ثبت نام غیرحضوری پس از دریافت اسامی پذیرفته شدگان و انجام سایر مراحل فعال خواهد شد.
شایان ذکر است برنامه زمان بندی ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی متعاقبا اعلام خواهد شد.