دوشنبه 19 شهریور 1397 343

دومین دوره طرح آموزشی- تجربی کیمیا برگزار می شود

دومین دوره طرح آموزشی- تجربی کیمیا با هدف ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی حوزه نوآوری و فناوری کشور برگزار می شود

دومین دوره طرح آموزشی- تجربی کیمیا برگزار می شود

کیمیا دوره ای آموزشی _تجربی است که با هدف ارتقای آگاهی و دانش و مهارت از علاقه مندان به فعالیت در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و نهادهای فعال در حوزه اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور برگزار می شود.
اولین دوره طرح کیمیا بر اساس همکاری صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف در سال 96 و با هدف ارتقای دانش و مهارت جوانان مستعد و علاقه مند عرصه فناوری و نوآوری کشور و تامین نیروی انسانی مورد نیاز زیست بوم نوآوری ( مجموعه هایی مانند پارک علم و فناوری، مراکز رشد، شتابدهنده ها، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و ...) طراحی و اجرا گردید.
در این طرح آموزش و توانمندسازی 100 نفر از علاقه مندان به فعالیت در این حوزه در قالب 100 ساعت کارگاه های تخصصی، 40 ساعت دوره های بینشی و مهارتی، 20 ساعت منتورینگ، 80 ساعت کارآموزی، آزمون و نیز تور و بازدید از نهادهای نوآوری و کارآفرینی کشور انجام پذیرفت و تعداد مناسبی از این افراد جذب نهادهای فعال در حوزه نوآوری کشور شدند.
در این راستا در نظر است دومین طرح مذکور نیز در سال جاری برگزار گردد تا زمینه لازم جهت توانمندسازی علاقه مندان فراهم گردد.
علاقه مندان جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام می توانند به آدرس www.kimia-college.ir مراجعه نمایند.