دوشنبه 19 شهریور 1397 971

آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان جدید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397

ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی) پذیرفته شدگان جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397 آغاز شد.

آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان جدید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397

ثبت نام پذیرفته شدگان در دو مرحله حضوری و غیرحضوری صورت می گیرد که ثبت نام غیر حضوری روزهای دوشنبه تا چهارشنبه از 19 شهریور لغایت 21 شهریور ماه انجام خواهد شد.
ثبت نام غير حضوری برای کليه پذیرفته شدگان الزامی است و در صورت عدم ثبت نام غير حضوری، ثبت نام حضوری، انتخاب واحد و امور مربوط به خوابگاه انجام نخواهد شد.
عمليات ثبت نام غير حضوری و انتخاب واحد و دیگرعمليات آموزشی دانشگاه از طریق سيستم جامع دانشگاهی گلستان به نشانی http://golestan.modares.ac.ir انجام می شود.
ثبت نام غير حضوری به معنای تکميل فرآیند ثبت نام نمی باشد و پذیرفته شدگان موظفند پس از تایيد مدارک بارگذاری شده در سيستم جامع گلستان (توسط کارشناسان ثبت نام دانشگاه ) با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده برای ثبت نام حضوری) با در دست داشتن اصل و کپی مدارک اعلام شده در اطلاعيه شخصا به دانشکده مربوط یا محل اعلام شده در اطلاعيه مراجعه نمایند.
بر اساس این اطلاعیه زمان ثبت نام برای پذیرفته شدگان دانشکده علوم انسانی بر اساس حرف اول نام خانوادگی روزهای 2شنبه و سه شنبه 26 و 27 شهریور ماه می باشد.
ثبت نام دانشکده مدیریت و اقتصاد صبح و بعد از ظهر روز دوشنبه 26 شهریور ماه و دانشکده حقوق صبح و بعدازظهر روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 شهریور ماه خواهد بود.
ثبت نام دانشکده علوم پایه بر اساس نوع رشته و ثبت نام دانشکده علوم ریاضی بر اساس حرف اول نام خانوادگی، صبح و بعدازظهر روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 شهریور ماه می باشد.
ثبت نام دانشکده های فنی و مهندسی، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع و مهندسی شیمی بر اساس رشته تحصیلی صبح و بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه 25 و 26 شهریور ماه انجام خواهد شد.
ثبت نام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر بر اساس رشته، صبح روز یکشنبه 25 شهریور و صبح و بعدازظهر 2 شنبه 26 و سه شنبه 27 شهریور ماه و ثبت نام دانشکده مهندسی عمران صبح روز یکشنبه و 2شنبه 25 و 26 شهریور ماه صورت می گیرد.
ثبت نام دانشکده های هنر و علوم و فناوری های بین رشته ای ، کشاورزی و منابع طبیعی و علوم دریایی صبح و بعداز ظهر روزهای دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 شهریور ماه انجام می شود.
پذیرفته شدگان دوره یادگیری الکترونیکی(مجازی) لازم است پس از اتمام فرایند ثبت نام حضوری و دریافت کارت دانشجویی برای کسب اطلاعات بیشتر در ایام فوق از ساعت 8 تا 12 و 13:30 الی 17به ساختمان آموزش دانشگاه اتاق 209 مراجعه نمایند.
پذیرفته شدگان دوره پردیس دانشگاهی لازم است قبل از مراجعه به دانشکده مربوط برای ثبت نام حضوری به منظور هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر بر اساس برنامه زمانبندی ثبت نام به ساختمان آموزش دانشگاه اتاق 212مراجعه نمایند.
پذیرفته شدگان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از زمان ثبت نام خود بر اساس رشته و مقطع تحصیلی می توانند به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس http://edu.modares.ac.ir مراجعه نمایند.