سه‌شنبه 9 مرداد 1397 1121

ثبت‌نام حضوری پذیرفته شدگان ورودی جدید 25 تا 27 شهریور ماه انجام می‌شود

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان ورودی جدید یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه 25 شهریور تا 27 شهریور ماه در محل دانشکده ها انجام می شود.

ثبت‌نام حضوری پذیرفته شدگان ورودی جدید 25 تا 27 شهریور ماه انجام می‌شود

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان ورودی جدید یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه 25 شهریور تا 27 شهریور ماه در محل دانشکده ها انجام می شود.
دانشجویان پس از انجام ثبت‌نام خود به صورت اینترنتی ملزم به مراجعه حضوری برای تحویل مدارک خود در روزهای 25 تا 27 شهریورماه هستند.
بر اساس تقویم آموزشی سال تحصيلي 98-97، انتخاب واحد نیمسال اول برای دانشجویان دکتری 3 تا 7 شهریورماه و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 5 تا 7 شهریورماه می باشد.