یکشنبه 7 مرداد 1397 730

خوابگاه نرگس 2 شهریورماه سال جاری افتتاح می شود

مدیر امور دانشجویی دانشگاه از افتتاح خوابگاه نرگس 2 طی یک ماه آینده خبر داد.

خوابگاه نرگس 2 شهریورماه سال جاری افتتاح می شود

محمد خادمی مدیر امور دانشجویی در گفتگویی اظهار داشت: در تعطیلات مرداد دانشگاه ، خوابگاه ها دایر هستند و دانشجویان کماکان در خوابگاه ها ساکن می باشند.
وی افزود: از 15 تیر تا 15 شهریور به دلیل گرمای هوا و جلوگیری از بروز فساد غذا، هم وعده ناهار و هم شام فقط داخل سلف سرویس دانشگاه سرو می شود.
خادمی افزود: دو خوابگاه بهار و فردوسی به دلیل استیجاری بودن به صورت کامل تخلیه شده و دانشجویان در خوابگاه تملیکی زعفرانیه با ظرفیت 185 نفر اسکان داده شدند.
همچنین خوابگاه نرگس 2 با ظرفیت 200 نفر، ماه آینده افتتاح خواهد شد.