یکشنبه 7 مرداد 1397 468

نحوه فعالیت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در تعطیلات مرداد ماه

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در تعطیلات مرداد ماه، در روزهای زوج ارائه خدمات خواهد داشت.

نحوه فعالیت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در تعطیلات مرداد ماه

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در ایام تعطیلات تابستانی، از ششم تا سی ام مرداد ماه روزهای زوج از ساعت 8 صبح تا 3 بعداز ظهر به مراجعین، خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کند.
واحد اورژانس و فوریت های پزشکی دانشگاه در این ایام تعطیل خواهد بود و دانشگاهیان جهت بهره گیری از خدمات کلینیک عمومی می توانند به مرکز بهداشت و درمان مراجعه نمایند.