چهارشنبه 3 مرداد 1397 1689

اعلام ساعت کار و تعطیلات دانشگاه در ایام مرداد ماه

ساعت کار و تعطیلات دانشگاه در ایام مرداد ماه اعلام شد.

اعلام ساعت کار و تعطیلات دانشگاه در ایام مرداد ماه

با توجه به ردیف «13» مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 31/4/97 و بنا به پیشنهاد معاون پشتیبانی دانشگاه ساعت کار دانشگاه در مرداد ماه 1397 به منظور صرفه جویی در انرژی از ساعت 7 صبح لغایت 13:30 است.
همچنین همکاران غیرهیأت علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی) صرفا می توانند از 5 روز مرخصی فوق العاده (موضوع تبصره یک ماده 55 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی) از تاریخ 13/5/97 لغایت 17/5/97 استفاده نمایند که این مدت قابل بازخرید یا ذخیره نیست.
در این فاصله زمانی سالن غذا خوری، وسایل سرمایشی و سرویس ایاب و ذهاب کارمندی تعطیل است.
همچنین به مسئولین واحدها توصیه شده است که با حداکثر مساعدت با مرخصی استحقاقی کارکنان در مرداد ماه موافقت نمایند.