دوشنبه 1 مرداد 1397 2318

تغییر ساعت کاری در مردادماه

ساعات کار دانشگاه تا پایان مردادماه تغییر کرد.

تغییر ساعت کاری در مردادماه

بر اساس مصوبه هیات رییسه دانشگاه، ساعت کار دانشگاه‌ طی مردادماه در بازه زمانی 7 صبح تا 13:30 تعریف شده است؛ لذا ضروری است دانشگاهیان حضور خود را بر مبنای زمان اعلام شده تنظیم نمایند.
بنا به اعلام مدیریت امور اداری، ساعت حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشگاه نیز از روز سه شنبه 2 مردادماه طبق زمان اعلام شده تغییر می کند.