دوشنبه 1 مرداد 1397 759

مهلت ثبت نام پذیرش اتباع غیرایرانی سال تحصیلی 98-1397 تمدید شد

مهلت ثبت نام فراخوان پذیرش اتباع غیرایرانی (خارجی) در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال تحصیلی 98-1397 تا بیستم مرداد تمدید شد.

مهلت ثبت نام پذیرش اتباع غیرایرانی سال تحصیلی  98-1397  تمدید شد

به دنبال انتشار فراخوان پذیرش اتباع غیرایرانی (خارجی) در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1397 و بنا به درخواست داوطلبان، مهلت ثبت نام علاقمندان پذیرش در دانشگاه حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 20 مرداد ماه 97 تمدید شد.
داوطلبان باید در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام و بارگذاری کلیه مدارک الزامی خود در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام نمایند. همچنین به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پذیرش داوطلبان به صورت بورسیه (از طریق ارائه معرفی نامه از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری / بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) یا غیربورسیه (پرداخت شخصی شهریه تحصیلی توسط داوطلب) انجام می شود
گفتنی است دانشگاه تربیت مدرس در راستای اولویت برون گرایی و حضور فعال بین المللی که یکی از 4 اولویت اصلی طرح تحول راهبردی دانشگاه است، اقدام به جذب دانشجویان غیر ایرانی کرده است. هم اکنون 125 دانشجوی خارجی در دانشگاه تربیت مدرس مشغول تحصیل هستند.