چهارشنبه 27 تیر 1397 498

مجمع عمومی شورای صنفی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه برگزار شد

سیزدهمین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه 26 تیرماه برگزار شد.

مجمع عمومی شورای صنفی اعضاء  غیر هیأت علمی دانشگاه برگزار شد

در سیزدهمین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه که با حضور اعضای مجمع نمایندگان و اعضای شورای مرکزی روز سه شنبه 26 تیرماه در سالن علامه جعفری برگزار شد، ضمن ارائه گزارش فصلی شورای مرکزی صنفی در خصوص انتخابات آتی (شهریور 97) بحث و تبادل نظر شد. در این نشست همچنین بر پیگیری برخی مطالبات کارمندان در حوزه ارتقاء و رتبه بندی، بازنشستگی و سرویس های ایاب و ذهاب تأکید شد.