یکشنبه 17 تیر 1397 352

مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دکتری دانشکده کشاورزی همزمان با سایر دانشکده ها برگزار شد

مصاحبه علمی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397 همزمان با سایر دانشکده های دانشگاه در دانشکده کشاورزی نیز برگزار شد.

مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دکتری دانشکده کشاورزی همزمان با سایر دانشکده ها برگزار شد

این آزمون طی روزهای دوم تا چهارم تیرماه سال جاری برگزار گردید. در این آزمون تعداد 250 نفر داوطلب ( دوره های روزانه و نوبت دوم) و همچنین 7 نفر داوطلب استعدادهای درخشان برای دوره دکتری و تعداد 26 نفر داوطلب استعدادهای درخشان برای دوره کارشناسی ارشد حضور داشتند.
تمامی گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی به جز گروه های خاک شناسی و اقتصاد کشاورزی، در این آزمون پذیرش دانشجو خواهند داشت. نتایج منحصرا از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور متعاقبا اعلام خواهد شد.