یکشنبه 17 تیر 1397 697

برگزاری نخستین همایش کوهنوردی دانشگاه تربیت مدرس

نخستین همایش کوهنوردی دانشگاه تربیت مدرس 27 تیرماه جاری برگزار می شود.

برگزاری نخستین همایش کوهنوردی دانشگاه تربیت مدرس

انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه، نخستین همایش کوهنوردی را به منظور بررسی فعالیت های چند دهه ی گذشته انجمن، گزارش صعود های برون مرزی و ارائه برنامه های آتی به دانشجویان و دانشگاهیان علاقمند برگزار می کند.
این همایش روز چهارشنبه 27 تیرماه از ساعت 16:30 تا 18:30 در سالن اجتماعات استاد مطهری برگزار می شود.