یکشنبه 17 تیر 1397 297

ساعت کار دانشگاه در تیرماه تغییر کرد

ساعات کار دانشگاه با هدف مدیریت مصرف برق تا پایان تیرماه تغییر کرد

ساعت کار دانشگاه در تیرماه تغییر کرد

بر اساس بخشنامه استانداری تهران، ساعت کار تمامی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌های استان در بازه زمانی ۶ صبح تا ۱۴ تعریف شده است؛ لذا ضروری است دانشجویان نیز مراجعات خود را بر مبنای زمان اعلام شده تنظیم نمایند.
از سوی دیگر براساس اعلام مدیریت امور اداری، ساعت حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشگاه نیز دستخوش تغییر شده است.